23 december, 2009

Sjöräddningssällskapet summerar 2009: lyckad satsning på isräddning

Under 2009 genomförde Sjöräddningssällskapets frivilliga besättningar ca 3000 uppdrag. Ca 2000 av dem var förebyggande sjöräddning, uppdrag då läget inte är akut men som förebygger olyckor till sjöss. Ca 1000 var sjöräddningslarm och sjöambulanstransporter, uppdrag med fara för liv. Hela nio av dem var i fjol vinter isräddning – i merparten av dem räddade man personen direkt ur vaken.

Ett ökat intresse för olika aktiviteter på isen har lett fram till att Sjöräddningssällskapet utökat verksamheten, vintertid, med svävare. Den första svävaren togs i bruk 2007 och inför den kommande säsongen har vi nio svävare att tillgå. Det är befintliga räddningsstationer som med frivillig besättning bemannar svävarna. Vissa kan flyttas landvägen på släpvagn för att snabbare nå olycksplatsen. Förutom räddning med svävaren på isen är den också en räddningsenhet som är bäst lämpad för insatser den tid då isen varken bär eller brister.

Sjöräddningssällskapet har svävare placerade i Mälaren, Stockholmsområdet samt i Vadstena i Vättern. Det är en drygt fem meter lång svävare med plats för bår. Sjöräddningssällskapet tittar också på en mindre, och billigare, svävare att placera på samtliga stationer med risk för isläge vintertid.

Fakta Sjöräddningssällskapets svävare:
• längd 5,25 m
• bredd 2,5 m
• lyfthöjd 0,3 m
• torrvikt 670 kg
• lastkapacitet 500 kg
• bränsletank 70 l
• fart; 25 knop i vatten, 34 knop på is
• Kostnad 850 000 kr
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Tack vare 1.800 frivilliga finns det alltid besättning som ställer upp, dygnet runt längs hela vår kust och i de stora sjöarna. Idag står Sjöräddningssällskapet för 70 procent av all sjöräddning i Sverige, utan några statliga bidrag.

Länk: www.ssrs.se