18 januari, 2010

Många fritidsbåtar blev båtar lågornas rov i Åmål

Värden för flera hundra Mkr gick bokstavligt talat upp i rök vid en brand i Åmål i helgen. Det var företaget Dalbobåtar som hemsöktes av en mycket våldsam brand. Hela deras vinterförvaring med många stora och dyra motor- och segelbåtar uppställda för förvaring brann ner.

Branden startade natten till söndagen och fick ett snabbt och mycket häftigt förlopp. På söndagsförmiddagen återstod bara förvridna stålskelett av de rejäla båthallarna.

Många båtägare runt Vänern har drabbats, men det fanns även båtar med norska ägare i lokalerna. Både det drabbade företaget och de inblandade försäkringsbolagen får nu en grannlaga uppgift med att få tag i alla drabbade.

Värst utsatt är ägaren till företaget Dalbobåtar, som fick se sitt livsverk gå upp i rök.

Foto: Karl-Axel Wennerstrand.

Pressmeddelande från Åmåls kommun:
2010-01-17, kl 11,30
Kl 00.25 inkom ett automatlarm från SOS, en brand hade brutit ut i hamnterminalen i Åmåls hamn där bland annat Dalbobåtar, Bluesföreningen och Gula verkstaden har sin verksamhet. Byggnaden har brunnit ner till grunden och är totalförstörd, inga båtar som vinterförvarades eller inventarier har gått att rädda. Inga personskador har rapporterats.

Det som inträffat är oerhört tragiskt och vi känner med berörda personer.

I nuläget uppskattas att värden för 300-400 miljoner gått förlorade. Området är avspärrat tillsvidare och allmänheten uppmanas att respektera avspärrningen.

Branden är ännu inte helt släckt och rök sprids fortfarande över Åmåls tätort. Rökgaserna kan vara hälsovådliga. Allmänheten uppmanas att stänga fönster, dörrar samt ventilation och att inte utsätta sig för röken i onödan.

Alla som är berörda av skadan uppmanas att ta kontakt med sitt försäkringsbolag.