26 januari, 2010

Alternativ energi ombord med bränsleceller

Som ett led i satsningen på alternativ energi för båtar introducerar nu Thermoprodukter i Kalmar EFOY bränsleceller i sitt sortiment. Tekniken Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) har utvecklats i Tyskland av SFC Smart Fuel Cell som är marknadsledande inom detta område.

För marinmarknaden finns ett komplett program bränsleceller med laddkapacitet på 600 upp till hela 2200 W.

Processen är katalytisk och i det närmaste helt tyst och styrs av spänningen i din batteribank. Om spänningen sjunker under en viss nivå startar bränslecellen laddningen automatiskt.

I kombination med tex solceller kan du bli helt oberoende av annan laddning och behöver inte köra varken motor eller koppla landström.

Länk: www.isotherm.se