11 februari, 2010

Seger för att bevara en av världens mest hotade fiskarter

– En viktig seger för bevarandet av en av världens mest hotade fiskarter. Det säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna, om parlamentets beslut idag. Man förordar att den blåfenade tonfisken ska föras upp på CITES- listan över hotade arter, annex 1, vilket innebär förbud att handla med den internationellt.

Beståndet av blåfenad tonfisk i Atlanten står på randen till kollaps. I mars hålls en partskonferens om den s k CITES-konventionen, som listar vilka arter som det ska vara förbjudet att handla med internationellt. EU-parlamentets resolution idag är inte lagstiftande, utan en opinionsyttring och de som ville skydda den blåfenade tonfisken vann.

Det är stora ekonomiska intressen inblandade när det gäller den blåfenade tonfisken och därför står striden hård om just den. En enda fisk kan vara värd över en miljon kronor och det illegala fisket är omfattande.

Sedan år 2000 har EU gett bidrag till 121 nya fartyg och bidragit till moderniseringen av hela 481 stycken, som samtliga deltar i fisket av blåfenad tonfisk.

33, 4 miljoner Euro har EU satsat på detta. Under samma tid har bara nio mindre fartyg skrotats med EU-bidrag.

– Det är en sorglig politik som bedrivits och ett viktigt principiellt beslut som parlamentet tog idag. EU har med skattemedel aktivt bidragit till att driva arten mot randen av kollaps, vilket ger oss ett extra stort ansvar att rädda den, säger Isabella Lövin.

Sjuttio procent av den blåfenade tonfisken exporteras till Japan.

– Skattepengar går till att subventionera rovfiske som blir sushi och sashimi på exklusiva affärsmiddagar, säger Isabella Lövin. Det har inget att göra med det småskaliga fiske som många sydeuropeiska ledamöter, som röstade emot CITES-listningen, säger sig vilja skydda.

Den spanska regeringen, som nu leder EU, har inte stött CITES-listningen, vilket däremot länder som Italien och Frankrike gjort. Spanien hänvisar till att man väntar på ett förslag från kommissionen om den blåfenade tonfisken. Spanien har EUs absolut största fiskeflotta och tar emot det mesta av stödpengarna.

Läs mer om grön politik i EU: www.mp.se/isabella