11 februari, 2010

Ny 112-dag för att öka tryggheten

– Du som ringer 112 är våra ögon och öron på platsen. Utan att ta risker kan Du göra en viktig insats vid exempelvis olycka, akut sjukdom eller brand. SOS –operatören är hela tiden med och ger råd och stöd till dess hjälpen är framme, säger Anders Klarström, SOS Alarm.

Människor över hela landet får idag möjlighet till ett personligt möte med SOS Alarm och alla de engagerade hjälpresurser som står bakom nödnumret 112. EU-länderna har utsett just den 11/2 till ”112-dagen”. Syftet är att informera om att nödnumret 112 gäller inom hela EU och vad man bör tänka på i en akut nödsituation. I samband med 112-dagen presenteras en unik sammanställning över hur svenskarna på riksnivå och i varje län fick hjälp via nödnumret 112 under 2009.

3 500 000 – så många gånger svarade SOS Alarm på nödnumret 112 runt om i landet förra året. Sammanställningen av 112-verksamheten för 2009 visar också att den genomsnittliga svarstiden för hela landet har pressats ner till 6,8 sekunder – eller knappt två signaler, vilket är rekordsnabbt.

För att öka kunskaperna om nödnumret genomförs den europeiska 112-dagen för första gången i Sverige torsdagen den 11/2. Runt om i landet sprider representanter för SOS Alarm tillsammans med polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, jourhavande präst m fl information på välbesökta knutpunkter som järnvägsstationer och köpcentra.

Sammanställningen av förra årets 112-verksamhet som presenteras i samband med 112-dagen ger en unik bild av hjälpbehoven över landet. En tydlig trend är att ambulansuppdragen blir fler och att allt fler använder mobiltelefon för att slå larm. Detta ger ett snabbare larm, men innebär ett större behov av att den som ringer stannar kvar och är beredd att hjälpa SOS-operatören, exempelvis med att lokalisera platsen.

SOS Alarm ägs av staten, landstingen och kommunerna tillsammans. Företaget svarar för nödnumret 112 och larmar ut resurser som ambulans och räddningstjänst. SOS Alarm har även andra typer av larm och servicetjänster som t ex brandlarm, inbrottslarm, driftlarm, trygghetslarm, personlarm och krisjour. SOS Alarm har 18 SOS-centraler över landet som arbetar dygnet runt.

www.112.se