11 februari, 2010

Sverige driver på för att rädda Östersjöns miljö

– Sverige ska fortsätta minska utsläppen till Östersjön. Under våren kommer regeringen presentera en strategi som tydligt visar att Sverige klarar sina åtaganden för att rädda Östersjön enligt den gemensamma aktionsplanen Baltic Sea Action Plan.

Det beskedet gav miljöminister Andreas Carlgren vid Baltic Sea Action Summit i Helsingfors på onsdagen. Sveriges preliminära beting gäller minskning av utsläppen av kväve med 21 000 ton och av fosfor med 290 ton.

Sverige övertar efter HELCOM:s ministermöte i Moskva i maj ordförandeskapet i HELCOM, ett samarbetsorgan för Östersjöstaterna.

– Vi kommer att fortsätta driva på arbetet för att rädda Östersjön, däribland för att åtgärder vidtas vid den värsta utsläppskällan som är avloppen från ryska Kaliningrad. Jag välkomnar premiärminister Putins besked på onsdagen som för frågan framåt, men vi kommer fortsätta att driva på för att åtgärder genomförs, avslutar Andreas Carlgren.