22 februari, 2010

Svenskt Friluftsliv 10 år – och friluftslivet ett eget politikområde

Svenskt Friluftsliv, talesmannen för Sveriges friluftsorganisationer, bildades den 22 februari år 2000 och firar i år 10 år. Uppgiften är fortsatt att stärka friluftsorganisationernas långsiktiga finansiering, öka friluftslivets status i samhället och att värna allemansrätten. Under åren har Svenskt Friluftsliv lyckats påverka friluftslivet på en rad punkter, till exempel har de första politiska debatterna någonsin om friluftsliv hållits.

Sedan starten har Svenskt Friluftslivs arbete lett till att regeringen ökat det statliga anslaget till friluftslivet, från blygsamma 15 till 25 miljoner kronor per år. Dessutom är friluftspolitik sedan 2005 ett eget politikområde i budgetpropositionen, vilket även det är en följd av organisationens arbete.

– När jag ser tillbaka har vi åstadkommit en rad förbättringar, men det finns mycket kvar att göra. Sverige behöver ytterligare förstärkning av budgeten för friluftslivets organisationer för att de ska överleva. Vi som organisation måste få ansvaret att fördela dessa medel på samma sätt som idrotten gör idag, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Nyligen fick Sundsvall utmärkelsen Årets friluftskommun, en utmärkelse som är ett resultat av organisationens arbete. Priset delades ut av miljöminister Andreas Carlgren i samband med Folk och Natur-konferensen på Sånga Säby utanför Stockholm. Konferensen fokuserade på framtidens friluftsliv.

I det fortsatta arbetet för friluftslivet och allemansrätten önskar Svenskt Friluftsliv att friluftsorganisationerna ska få samma undantag i socialavgiftslagen som idrotten har, att friluftsliv kommer med på ett tydligare sätt i miljömålsarbetet, att det inrättas en allemansrättens ombudsman, att forskningen inom friluftsliv stärks och att skolan tar ett större ansvar för friluftsliv i unga år.

Svenskt Friluftsliv är talesman för det svenska friluftslivet och friluftsorganisationerna i Sverige. Svenskt Friluftsliv arbetar för att bevara och utveckla förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv och värna allemansrätten. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv – idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 21 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet och Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet.

www.svensktfriluftsliv.se