2 mars, 2010

Inga bindande hållbarhetsregler från EU för fasta biobränslen

Det blir inga bindande hållbarhetskrav inom EU på fasta biobränslen för el- och värmeproduktion. Istället rekommenderas de enskilda medlemsländerna att införa egna villkor som så långt möjligt motsvarar de hållbarhetskriterier som EU fastställt för flytande biodrivmedel och biooljor. Det framgår av den rapport som EU-kommissionen har lämnat. Rapporten skulle egentligen ha lämnats i december 2009, men sköts upp i avvaktan på att den nya kommissionens tillträde.

– För oss i bioenergibranschen är det mycket positivt att det inte nu blir bindande villkor som skulle öka byråkratin utan att ge någon miljönytta. Den svenska skogsvårdslagstiftningen och miljölagstiftningen räcker bra och nu kan förhoppningsvis regelverket anpassas till dem, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Det är också en framgång för Svebio och för den europeiska bioenergiorganisationen Aebiom, som på olika sätt försökt påverka EU-kommissionen att inte lägga ett nytt byråkratiskt regelverk för bioenergin. Det hade kunnat hämma utvecklingen av den snabbt växande europeiska bioenergibranschen.

– Användningen av biobränslen för el- och värmeproduktion ger mycket stora reduktioner av utsläppen av växthusgaser, och det sker med mycket effektiva metoder. Eftersom man i första hand använder biprodukter och restprodukter från skogsindustrin och skogsbruket är det naturligt att förlita sig på det regelverk som redan finns, menar Gustav Melin.

Läs den europeiska bioenergiorganisationen Aeboims kommentar på www.aebiom.org

Svebio – Svenska Bioenergiföreningen – är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar.

www.svebio.se