2 mars, 2010

Hög tid att kolla båten inför islossningen

För många båtar som har legat kvar i sjön i vinter börjar läget nu bli kritiskt. Så länge isen låg stadigt så höll den kvar båtarna ovanför vattnet, men i takt med ruttnande och sjunkande is ökar risken för att båtarna ska sjunka med stora konsekvenser som föjd.

Det som kan skadas är bland annat bordsgenomföringarna, som kan sprängas av is. Men även båtar som är vattenfyllda riskerar att hamna under ytan.

Vid en skada orsakad av slarv drabbas oftast båtägaren själv av höga kostnader. Han eller hon är skyldig att sköta underhållet på båten på ett noggrant sätt.

Så här skriver försäkringsbolaget Svenska Sjö på sin hemsida:

Den svåra kylan ökar risken för skador på båtar som ligger i vattnet.

Vi har haft ett ovanligt stort antal båtar som sjunkit sedan den den stränga kyla slog till nu i vinter.

Då antalet skador av denna typ ökat markant under köldperioden drar vi slutsatsen att de till övervägande del orsakats av frostskador som t.ex. genomföringar som frusit sönder eller slangar som lossnat pga. isproppar.

Förutom att det pga isförhållanden och temperaturer gör bärgningarna mycket mer komplicerade och att det blir omfattande skador på båten så gäller försäkringen bara i begränsad utsträckning för skador som orsakats av frysskador.

Vi uppmanar därför dig som har båten i vattnet nu under vintern att se till din båt kontinuerligt och vidta lämpliga åtgärder för att undvika skada.

Problemen med läckage kan visa sig först när isen i de sönderfrusna genomförningar mm. börjar smälta – alltså när det blir varmare ute.

www.svenskasjo.se