5 mars, 2010

Fortsatt svenskt engagemang i EU:s insats utanför Somalias kust

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten även under 2010 ska delta i EU:s marina insats Atalanta utanför Somalias kust. Den svenska insatsen planeras pågå under sex månader och inledas i mitten av april. Det svenska bidraget kommer att bestå av HMS Carlskrona med bland annat en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka ombord. Personalstyrkan kan komma att uppgå till cirka 175 personer.

Sverige kommer under de första fyra månaderna, april till augusti, även att ha ledningsansvaret för Operation Atalantas styrkehögkvarter, (FHQ). Det innebär att en svensk amiral kommer att vara styrkechef och leda styrkehögkvarteret, placerat ombord på HMS Carlskrona.

HMS Carlskona ska genom eskortering trygga World Food Programs, WFP, humanitära hjälpsändningar till Somalia. Närvaron bedöms även underlätta för övrig handelssjöfart i området.

Sverige deltar också under fyra månader med ett luftövervakningsflygplan från Kustbevakningen som har stor kapacitet att övervaka havet över mycket stora ytor.

Sverige deltog tidigare under perioden 15 maj till 15 september 2009 i Atalanta-insatsen med de två korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm samt stödfartyget HMS Trossö.

Sedan EU inledde operation Atalanta i början av december 2008 har fler än 50 WFP-fartyg eskorterats med en last på cirka 300 000 ton mat till nödställda i Somalia. Inget av dessa fartyg har attackerats av sjörövare. Hindras WFP:s hjälpsändningar kan detta få förödande konsekvenser. WFP bedömer att behovet av sända humanitär hjälp med sjötransporter till Somalia blir minst lika stort 2010 som 2009.