5 mars, 2010

Najad 505 och Greenline 33 MiljöBästa Båt 2010

Najad 505 och Greenline 33 har utsetts till MiljöBästa Båt 2010 av Svenska Båtunionens Miljökommitté. Utnämningen presenterades på båtmässan Allt för sjön 5 mars.

Svenska Båtunionens Miljökommitté utser årligen MiljöBästa båt i klasserna segelbåt respektive motorbåt. Valet baseras på varvets mycket tillfredställande uppfyllelse av de miljökrav som Svenska Båtunionen (SBU) i en enkät ställer på en produkt för att ges utmärkelsen MiljöBästa Båt.
Så här motiverar Miljökommittén årets utnämningar:
Segelbåt
”Najad 505 är en exklusiv båt tillverkad för en utvald krets av brukare där miljöaspektens prispåverkan inte är avgörande utan tillåter nya och långsiktigt miljövinnande koncept för övrig produktion i långa serier.
Motorbåt.
”Miljökommittén utnämner Greenline 33 Hybrid till MiljöBästa motorbåt 2010. Valet baseras på tillverkarens utpräglade inriktning vid framställning av en motorbåt med minimal negativ påverkan på miljön vid såväl framdrivning som vid materialval. Svenska Båtunionens enkät har till alla delar besvarats, där Greenline 33:s väl utvecklade hybriddrivning särskilt noterats. Båten kan bilda skola för efterföljare.”

Övriga deltagare har som regel inte följt SBU:s enkät, ej heller varit eller som det framkommit sökt EU-certifiering. Någon båt har varit nära – skulle kunna få ett “hedersomnämnande” om det ingått som del i “tävlingen”.
– Att najad, som även fick utmärkelsen förra året med sin 355:a, åter framstår som klar vinnare är naturligtvis mycket tillfredställande. Trevligt och bra hade varit om de deltagande till alla delar följt kommitténs anvisningar, säger Harald Mårtensson, tf ordförande i Miljökommittén.