8 mars, 2010

Ingen drunknad i februari

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att ingen omkom genom drunkning under februari i år jämfört med 2 personer under februari 2009. Detta trots att isarna har varit fina och många har passat på att åka långfärdsskridskor.

-Detta är helt fantastiskt, säger Anders Wernesten på Svenska livräddningssällskapet.

–I och med den långa tiden av ihållande kyla är lätt att tro att alla isar är säkra. Men man måste vara försiktig. Ett idogt arbete med information har gjort att kunskapen hos den enskilde om hur man ska bete sig på isarna numera är betydligt bättre än för några år sedan.

Många tillbud har inträffat på isarna under januari och februari men som tur är har de slutat lyckligt. Flera av de som ger sig ut på isarna har fortfarande varken kunskap, rätt utrustning eller sällskap. Ispik och isdubbar är måsten på isen tillsammans med sällskap. Kunskap om isens svaga punkter, utrustning och livräddning kan man få på Svenska livräddningssällskapets hemsida www.sls.a.se eller www.issakerhet.se.

2010 februari 2009
– is 1
– övriga 1
0 totalt 2