8 mars, 2010

Ny bok om Stockholm från sjösidan

I Stockholm från sjösidan sammanställer författaren Stockholms marinarkeologiska material för första gången, samtidigt som han på ett intressant sätt analyserar och tolkar den stora mängd fartygsvrak som finns från olika undersökningar i staden.

Stockholm har präglats av sitt vattenläge i över ett årtusende och det är omöjligt att föreställa sig staden utan vattnen. Närheten till vattnet har påverkat strategier och försvar, handel och sjöfart, kommunikationer och resursutvinning.

Allt detta har lämnat efter sig fysiska spår som berättar om stadens utveckling och historia i form av fartygsvrak, sjögårdar, hamnar, fiskeanläggningar, broar och badhus. Aktiviteterna vid dessa anläggningar längs stränderna och på vattnen var livliga och mångfasetterade.

Godshanteringen i hamnarna var omfattande och lokaltrafiken skedde i stor utsträckning på vattnen. Vintertid gav isarna gynnsamma transportmöjligheter. Vid bryggorna tvättades och hämtades vatten. Vid vattnen finns också spår efter flera av Stockholms många industrier.

Författaren, Marcus Hjulhammar, är verksam som marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet i Stockholm.

www.stockholmia.stockholm.se