10 mars, 2010

Vattenrådens dag – första dialogmötet

Miljödepartementet med statssekreterare Åsa-Britt Karlsson kommer att tillsammans med länsstyrelserna och vattenmyndigheterna genomföra ett antal dialogmöten i samband med vattenrådens dag. Torsdag den 11 mars hålls det första i en serie av vattenrådsmöten under våren. Vid dessa möten kommer även Håkan Larsson, nationell vattensamordnare, att delta.


Det första dialogmötet i Södra Östersjöns vattendistrikt äger rum i Växjö den 11 mars och följs av ett dialogmöte i Västerhavets vattendistrikt i Göteborg den 22 mars. Därefter kommer fler dialogmöten att hållas under våren i de andra vattendistrikten.

Inbjudna är vattenråd, vattenvårdsförbund, kommuner och övriga intresserade organisationer. Syftet med dialogmötena är bl.a. att utbyta erfarenheter, ta tillvara synpunkter och verka för ökad dialog och samverkan i vattenvårdsarbetet.