11 mars, 2010

Polisens satsning mot brott i nära relationer ger resultat

Polisen har vässat sin organisation för att bättre kunna förebygga och utreda brott i nära relationer. Utbildning, förbättrade arbetsmetoder och information till allmänheten syftar till bättre handläggning och fler fällande domar.

-Satsningen har gett resultat. Mellan 2007 och 2009 har antalet redovisade ärenden till åklagare ökat med elva procent, säger rikspolischef Bengt Svenson.
I juli 2007 fick Rikspolisstyrelsen i uppdrag av regeringen att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Nu har uppdraget slutredovisats till regeringen.

De extra resurser som polisen tilldelades i samband med uppdraget har används till utbildning, utvecklingsarbete, lokala projekt och informationsspridning till allmänheten.

Informationsspridningen till allmänheten har varit en stor del i arbetet. I början av september 2009 startade den nationella informationskampanjen ”Kom till oss” som främst riktade sig till personer som utsatts för våld i en partnerrelation men även till dem som sett eller känner till våld i en nära relation.

Kampanjen bestod bland annat av en webbplats, www.polisen.se/komtilloss, och av annonsering i tidningar och på Internet.

I slutet av hösten mättes effekten av informationskampanjen. Mätningen visade att polisen har lyckats bredda bilden av vad brott i nära relationer är, från att handla om det grova våldet till att även innefatta verbala hot och alla typer av våld. Budskapet om att man ska vända sig till polisen om man är brottsutsatt eller vittne har gått fram. Allmänheten uppfattade kampanjen positivt och gav den sitt fulla stöd.

En annan viktig del i regeringsuppdraget var att sprida information om hedersrelaterat våld. I januari 2010 inleddes en informationskampanj med inriktning mot hedersrelaterat våld. Kampanjen syntes bland annat på Internet och i kollektivtrafik.

Läs rapporten på www.polisen.se