15 mars, 2010

Gunnar Westrin belönades med förtjänsttecken i guld

Sportfiskarna höll i lördags kongress i Stockholm. På kongressen tilldelades skribenten och debattören Gunnar Westrin från Råneå förbundets högsta förtjänsttecken i Guld

Det var en märkbart rörd och tagen Gunnar Westrin som mottog utmärkelsen. Gunnar gav under sitt tacktal kongressdelegaterna ett smakprov på sin fantastiska berättarkonst. Efter att Westrin tilldelats utmärkelsen hastade han vidare – mot en väntande publik på Flugfiskemässan.
– Detta är nog det största erkännande jag någonsin fått, berättade Gunnar.

Det är Sportfiskarnas valnämnd som utser mottagare av förbundets högsta förtjänsttecken i guld. Utmärkelsen delas ut i samband med förbundets kongress som hålls vartannat år. Gunnar Westrin var detta år ensam mottagare av utmärkelsen.

Motiveringen lyder:
“Gunnar Westrin har sedan de första stapplande fiskestegen i republiken Jämtlands djupa skogar i mer än ett halvt sekel varit en passionerad sportfiskare och naturvän!

Under hela sin livsgärning har Gunnar verkat för att värna naturen, förespråkat en ekologisk grundsyn och i synnerhet arbetat oförtrutet för bevarandet av våra sista, orörda strömmande vattendrag.

Men kanske har Gunnars allra största bidrag till svenskt sportfiske varit som inspiratör genom sin unika skriv- och berättarådra i 60-talet böcker, mer än 1000 artiklar i fiskepress och ett flertal radio- och tv-produktioner.

På sitt helt egna, omisskännliga sätt skildrar Gunnar den vilda, vackra naturen och förmedlar sinnliga fiskeintryck från när och fjärran. Gunnar har för sina läsare och till eftervärlden skapat levande historia och odödliga minnen genom sitt författarskap.

Eskapaderna med följeslagaren Åke Bodén i Piteälvens övre lopp. Flugfiske på vindarnas boning i andligt sällskap med Carsten Lorange och Hans Lidman. Och inte minst harrgroparna i Gunnars eget paradis – det vidsträckta Sandåslandet!

Gunnar har alltid hållit det genuina sportfiskets fana högt, varit de värden trogen, som Sportfiskeförbundet en gång grundades för att värna, och förtjänar bättre än någon annan att för sin livsgärning mottaga Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse, hederstecknet i guld.”