17 mars, 2010

Positiv kursändring om våra mindre farleder

Sjöfartsverket har i tidigare verksamhetsplaner haft ambitionen att överlåta ansvaret för mindre farleder som saknar betydelse för handelssjöfarten till regionala och lokala aktörer. I den nya verksamhetsplanen för 2011 – 2013 är dessa skrivningar borttagna. Ansvaret för de mindre farlederna var en av många frågor som togs upp vid den årliga Kustkonferensen som invigdes av infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Ändringen i Sjöfartsverkets verksamhetsplaner är glädjande för svenskt båtliv. Att endast mäta en farleds betydelse för samhället via den traditionella handelssjöfarten är missvisande.

De mindre farlederna används av fritidsbåtsägare för fritid, rekreation och turism, men också av en stor mängd småföretagare som behöver båt som en del av sin verksamhet. Det handlar om alla maritima upplevelseföretag vid kusten men också hantverks- och serviceföretag i skärgårdsmiljö som använder de mindre farlederna. Ett av syftena med Kustkonferensen är att påverka och Sjöfartsverket var en tydlig adressat på årets konferens.

– Vi tror att vi bidrog till denna positiva kursändring i Sjöfartsverkets nya treårsplan som nu offentliggjorts några veckor efter Kustkonferensen. Fritidsbåtsfarlederna är vitala för svensk turism och vi gläds åt att Sjöfartsverket och deras huvudman, Näringsdepartementet, ändrat sig i denna fråga. Det visar att båtlivet är en viktig fråga på den politiska agendan vilket är mycket glädjande, säger Anders Svedberg från Västsvenska Turistrådet, en av konferensarrangörerna.

Även småbåtsindustrin är nöjd med kursändringen. Utan säkra farleder att åka på riskerar intresset för båtlivet att minska och det påverkar hela båtindustrin och dess underleverantörer. Säkra farleder är lika viktigt för båtlivet som landsvägar är för bilismen.

Västsvenska Turistrådet AB är den regionala turistorganisationen för Västra Götaland. Bolagets ägare är Västra Götalandsregionen. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Målet är att Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion.