26 mars, 2010

En ny strategi för upplevelselandet Sverige

För att fler ska upptäcka upplevelselandet Sverige presenterar Näringsdepartementet i dag ett nytt initiativ för att samordna berörda myndigheter att utveckla nya och gamla destinationer. Initiativet innebär att det upprättas ett partnerskap dit företagaren kan vända sig för att få kontakt med myndigheter och privata aktörer med uppdraget att stötta turistnäringens utveckling.

– Det ska vara enkelt för den lilla företagaren att få tillgång till kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser och hjälp att hitta finansiering för att utveckla sin verksamhet, säger näringsminister Maud Olofsson.

Det blir Tillväxtverket och Visit Sweden som får i uppdrag att leda ett samarbete tillsammans med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Rikstrafiken, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Vinnova och den nya myndigheten Trafikverket för att tillsammans med näringen och regionerna främja partnerskap för destinationsutveckling.

“Sverige – det nya Matlandet”
– För att det lilla upplevelseföretaget ska blomstra behövs samverkan kring en destination med väl fungerande infrastruktur, tillgängliga transporter, bra boende, god mat samt handel i en unik och hållbar miljö. Vår förhoppning är att det nya samarbetet innebär att turistföretag som vill växa kan ägna mindre tid åt administration och mer tid åt att utveckla sina resemål, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Alliansregeringen har sedan tidigare gjort mycket för att stärka besöksnäringen. Över 170 åtgärder har genomförts för att skapa ett företagsklimat i världsklass, Visit Sweden har fått 170 miljoner kronor extra under mandatperioden för marknadsföring av Sverige som turistland och Alliansregeringen har antagit en strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. Därtill genomförs en stor satsning på “Sverige – det nya Matlandet”.