1 april, 2010

Världsnaturfondens generalsekreterare får internationellt toppjobb

Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson har blivit utsedd till naturvårdschef på WWF International. Han får ansvar för WWFs globala program och kommer att leda WWFs naturvårdsverksamhet i över 100 länder.

– Lasse har den kraft, kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla och driva WWFs globala program. Det har han med all tydlighet visat under sin tid som generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Det är bara att gratulera Lasse till det nya jobbet och WWF International till rekryteringen, säger Världsnaturfondens svenska ordförande Björn Hägglund.

Trots decennier av framgångsrikt naturvårdsarbete pekar många viktiga miljötrender fortfarande åt fel håll. Klimatförändringar, skövling av regnskogar, utfiskning av världens hav och utrotning av hotade växt- och djurarter, kräver nya kreativa och kraftfulla lösningar i samverkan mellan politik, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

– Vi är på väg mot en planet med nio miljarder invånare och trycket på våra naturresurser bara ökar. Framgångsrik naturvård bygger på att vi också tillgodoser människors behov. Utmaningen är att hitta lösningar där miljö och ekonomisk utveckling inte blir varandras motsatser. Kraftfulla satsningar på miljö- och klimatlösningar kan tvärtom bli motorn i en ny grön och lågfossil ekonomi, säger Lasse Gustavsson.

Lasse Gustavsson har varit ansvarig för Världsnaturfonden WWFs verksamhet sedan juni 2007. Internationalisering, Earth Hour, en unik satsning på klimatinnovationer och en framgångsrik Östersjökampanj är några av de viktigaste resultaten som organisationen åstadkommit under hans ledning. Allmänhetens stöd för organisationen har också ökat.

Idag har WWF 190 000 supportrar, vilket gör organisationen till den mest inflytelserika internationella naturvårdsorganisationen i Sverige.

Världsnaturfonden WWF har påbörjat rekryteringen av en ny generalsekreterare.

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: – bevara världens biologiska mångfald – verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt – minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Bilden:
Lasse Gustavsson. Foto: Håkan Flank.