8 april, 2010

Träskuta fullproppad med modern elektronik

Den här replikan av ett träfartyg från år 600 före Kristus har nyligen rundat Godahoppsudden på sin 17 000 Nm seglats runt Afrika och ännu längre. Båten är byggd enligt gammal sed, men den är absolut fullproppad med modern navigationselektronik från Raymarine.

Fartyget heter Phoenicia och är ett primitivt skepp. Den enda skillnaden mot originalets tidsålder är den navigationsutrustning som finns ombord. Phoenicia är byggd med hjälp av historiska och antikvariska fynd som stöd för att använda gamla tiders byggmetoder.

Fartyget är grunden för expedition Phoenicia (www.phoenicia.org.uk), som kom till stånd tack vare Philip Beale, en före detta officer i British Royal Naval Officer. Hon sjösattes i Syrien sommaren 2008 och är nu ute på en expedition på uppdrag av bland andra Royal Geographical Society. Målet är att återskapa storcirkelnavigation runt Afrika, en teknik som användes av fenicierna långt innan Kristi födelse.

Utrustningen ombord omfattar bland annat en Raymarine C80 multifunktionsdisplay, GPS-antenn, AIS (Automatic Identification System) mottagare, ST60+ Tridata, vindinstrument, DSM300 fish finder och Raymarine LifeTag wireless man overboard system.

Seglingen har inte varit helt enkel. Som mest mötte Phoenicias internationella besättning på upp till 16 personer 7 m höga vågor och stormvindar. Bland annat revs båtens storsegel i två delar.

www.phoenicia.org.uk

Kommentarer

Niklas Andersson 17:22:26 2010-10-23

Phoenicia har precis natt sitt mal i Arwad,Syrien och som enda svensk ombord haller jag fanan hogt. Ett fantastiskt avantyr