9 april, 2010

Första elen produceras nu i E.ONs vindkraftpark Rödsand 2

Vindkraftsparken Rödsand 2 har börjat leverera elektricitet till det danska elnätet. Detta är tre månader före den uppsatta tidplanen för projektet. – God planering tillsammans med duktiga medarbetare och erfarna leverantörer har gjort det möjligt att utföra projektet på rekordtid. Det är också ett bevis på att vi nu börjat realisera vår strategi med att satsa på förnybar energi i industriell skala, säger Mark Porter VD för E.ON Vind i Sverige.

Arbetet med vindkraftsparken startade i maj 2008. Nu – snart två år senare – börjar parken producera el och de första vindkraftverken av totalt 90 stycken är nu inkopplade på det danska elnätet.

– Arbetet med konstruktion och installation har gått mycket bra, och hela vindkraftsparken beräknas vara i full kommersiell drift under andra halvåret 2010, berättar Mark Porter och tillägger att E.ON nu reser mellan tre och sex vindkraftverk i veckan.

Vindkraftsparken Rödsand 2 ligger till havs söder om den danska ön Lolland i Östersjön. Med en installerad kapacitet på 207 MW (megawatt) blir projektet en av de största vindkraftsparkerna i världen. Parken utgörs av 90 turbiner. Varje turbin har en rotordiameter på 93 meter och en kapacitet på 2,3 MW. När Rödsand 2 står helt klart kommer anläggningen att leverera el till 200 000 hushåll.

E.ON är en ledande aktör när det gäller att utveckla havsbaserade vindkraftparker. Rödsand 2 är bara en av totalt tre havsbaserade vindkraftparker som nu håller på att byggas.

Andra parker är Alpha Ventus (60 MW) vid den tyska kusten, London Array (1 000 MW) och Robin Rigg (180 MW), båda utmed den brittiska kusten. Helt utbyggda har de en kapacitet på över 1 400 MW.