12 april, 2010

Tre ungdomsledare har chans att få stipendium

20 000 kr delas ut till en ungdomsledare som har gjort en betydande insats för att främja barn och ungdomars intresse för sportfiske eller fiske- och vattenvård samt fiskeetik. Årets tre kandidater kommer från Gotland, Grängesberg och Norrköping.

Under 2009 instiftade Abu Garcia, promotionföretaget Hello Sweden och Sportfiskarna ungdomsledarstipendiet. Stipendiet hedrar minnet av Torbjörn Åslund, passionerad sportfiskare och mångårig försäljningschef på Abu som avled 2007 efter en längre tids sjukdom.

Av ett flertal nominerade har nu tre kandidater tagits fram bland vilka en jury kommer att utse årets stipendiat. De kandidater som valts ut är Bertil Eklund från Fårösund på Gotland, Yvonne Wallin från Grängesberg och Kenneth Israelsson från Norrköping.

– Samtliga nominerade kandidater har varit mycket kvalificerade och utgör alla fantastiska exempel på den stora ungdomsverksamhet som årligen i tysthet genomförs inom sportfisket.

Vi är mycket glada att på detta sätt kunna hedra Torbjörns minne genom att premiera någon av dessa, säger Olle Lidesjö, försäljningschef på Abu Garcia och Bengt Olsson från Sportfiskarna.

Vem som slutligen belönas med stipendiet meddelas senare i vår.

Bertil Eklund är nominerad för sin verksamhet som ungdomsledare i Fårösunds Sportfiskeklubb. Ett engagemang som han påbörjade redan 1989 vilket inneburit att han under åren fostrat och danat många ungdomar socialt och mentalt till goda sportfiskare och samhällsmedborgare. Bertil har två gånger blivit belönad för sitt arbete med ungdomar: 2001 blev han utsedd till Gotlands Kommuns ungdomsledare och 2009 erhöll han Slite Lions stipendium för sitt ideella engagemang för ungdomar.

Yvonne Wallin är nominerad för sitt engagemang som ungdomsledare i FK Grängesfirren i Grängesberg. Sedan 1990 har hon varit den ideella motorn i en mycket stor ungdomsverksamhet som omfattat bland annat sportlovspimpel, fiskeskolor på fritidsgård, metetävlingar, fiskeutflykter för flyktingungdomar och sommarfiske för funktionshindrade barn och ungdomar. Yvonne har med stor entusiasm förmedlat en positiv syn på fisket till många barn och ungdomar.

Kenneth Israelsson är nominerad som grundare och verksamhetsansvarig för skolfisket i Norrköping. Sedan 1998 har ca 5000 barn och ungdomar deltagit i skolfisket i regi av Cityfiske i Norrköping. En del av verksamheten har varit inriktad på ungdomar med skolproblem som genom att få ta ansvar har utvecklas som individer och fått breddade kunskaper och ett aktivt fritidsintresse. Arbete med integration har alltid genomsyrat verksamheten där sportfisket har fungerat som ett gemensamt intresse där alla kunnat delta på lika villkor.