12 april, 2010

Snabba båtar kör på Aspen alkylatbensin

Den 13-15 april samlas 150 av världens intressenter när det gäller snabbgående båtar i Göteborg. ”High Speed Boat Operations (HSBO)” bjuder in till sitt fjärde forum för att ge båtbyggare, ingenjörer, myndigheter och uppköpare en chans att träffas och diskutera den senaste tekniska utvecklingen. Nytt för i år är att samtliga båtar ska tankas med alkylatbensin, vilket reducerar utsläppen av de allra miljöfarligaste ämnena radikalt.

Varje år släpps tusentals med ton av kolväten ut i våra svenska vatten. Detta är ett stort problem, då kolväten påverkar våra känsliga marina miljöer negativt, speciellt i känsliga ekosystem. Att tanka sin båt med Aspen alkylatbensin är ett sätt att aktivt motverka marin miljöförstörning.

– Det är roligt att få vara med i sådana här sammanhang, säger Jens Söderberg, Lantmännen Aspen. Under dessa tre dagar kommer vi att tanka femton till tjugo snabbgående båtar, ribb-boats, som kommer att demonstreras. Vår mobila tankstation kommer att stå bredvid Eriksbergsdockan.

Forumets deltagare från hela världen kommer att bli uppdaterade om det mesta som gäller snabba båtar genom en mängd föredrag. Möjligheten att testa båtarna i sin naturliga miljö är en viktig del av seminariet.

www.lantmannen.se