19 april, 2010

Allt klart för ny svensk promillegräns från 1 juni

Allt är nu klart för införandet av den nya sjöfyllerilagen om en nedre gräns på 0.2 promille alkohol för båtfolket. Lagen träder i kraft 1 juni 2010. Samtidigt ändras sjölagar och en del andra lagbestämmelser för att ge Kustbevakning och Sjöpolis möjlighet att utföra så kallade sållningsprov på båtförare. Bestämmelserna gäller alla båtar och fartyg som antingen är längre än 10 m överallt eller kan gå fortare än 15 knop.

Regeringens proposition som bordlades förra året har nu behandlats i de olika utskotten, senast i Civilutskottet. Samtliga berörda utskott har tillstyrkt och samtidigt avslagit de motioner om uppföljning och skärpning av bestämmelserna som lämnats av en del rödgröna riksdagsmän.

Detta innebär att polis och Kbv utan vidare kan borda fritidsbåtar och låta båtförare och andra som ”fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss…” genomgå utandningsprov.

Om båtfolket av någon anledning vägrar ta provet har poliser och kustbevakare rätt att ta blodprov på vederbörande.

Straffet för sjöfylleri – inte grovt – kan vara böter eller fängelse i högst sex månader. Samma straffskala gäller den som bord haft uppgift av väsentlig betydelse för säkerhetens till sjöss.

Vem detta kan vara – förutom båtföraren själv – i en fritidsbåt anges inte.

Text: Lasse Bengtsson

Kommentarer

Olof Malmlöf 17:17:02 2010-04-19

– Bra att Polis och KbV kan agera.
– Luddigt och odefinerat om vem som är kapten vs. vem som kör/seglar båten (fullgör en uppgift av väsentlig etc)
– För låg promillehalt 0.2. Tvivlar på att båtfolk kommer att ta det på allvar. Inte jag i alla fall. Därmed inte sagt att man skall vara full. i USA är det 0.8 och det är inget som tyder på mer problem här.

Hans Bergström 18:15:32 2010-04-19

Ja säga vad man vill, inget bra beslut med så låg promillegräns, ett politiskt beslut, när övervakande myndigheter vill ha högre promillegräns, förmodligen går det bra med en macka och kall lättöl, för att komma över 0,2 gränsen

Nisse 18:19:00 2010-04-19

Vilka djä dumheter!! Återigen oinitierade som skall jämföra bilar med båtar. 0.2 är helt sjukt

Ekamsnurr 14:54:56 2010-04-20

Hur ska detta funka ute i landet, i våra tusentals insjöar. när Polisen ska prioritera att åka omkring med en trailerbåt i våra insjöar och ta alcoprov på allt som rör sej.
Allt detta för att våra politiker ser ett problem i Stockholms skärgård. Varenda liten jolle med snurra kan antas göra 15 knop. Vilka uppgifter ska Polisen prioritera bort för att klara att hålla koll på oss som plötsligt har blivit kriminella?

Peter Eriksson 12:38:15 2010-04-22

För den som inte vill förstå är allt svårt. På de flesta fartyg finns det en rorgängare, men det är knappast han som kör, eller? Om jag låter mitt barn under 15 år styra båten, men det är jag som talar om vart han ska köra eller hur fort han ska köra, vem är då straffbar?
Lagen är ju skriven så att man inte ska kunna komma undan genom att säga att min nyktra morsa som var med körde båten, fast hon inte kan lägga till eller har en aning om navigation, men hon satt vid rodret då båten stoppades. Lagskrivarna må vara landkrabbor, men skriva lagtexter, det kan dom. För en sjöman som Bengtsson borde det inte vara så svårt att räkna ut hur de tänkt…

Pehr 17:15:51 2010-04-22

Peter Eriksson. Jag är Jurist, har varit på sjön i hela mitt liv och jag anser att detta är utomordentligt luddigt skrivet.

Sjöman och jurist 13:47:02 2010-04-24

Varför skulle inte Kbv och polis kunna hantera den här lagstiftningen när det enligt mig går bra med all annan lagstiftening? När en lagstiftning är ny så finns det alltid en viss oklarhet över vad lagstiftaren har avsett, därför finns domstolar och med tiden en rättspraxis.
Tack för en ökad sjösäkerhet för det är vad som kommer att ske tack vare den nya lagstiftningen, jag med mina barn kommer att kunna vara lite säkrare på sjön i sommar!

Pehr 12:15:09 2010-04-28

Pehr-om nu du är jurist, på vilket sätt är lagen luddigt skriven? Kan du komma med några konkreta argument så är jag beredd att lyssna

Sneseglaren 01:08:26 2010-04-29

Hur ORKAR någon bara skriva eller ens TÄNKA: "Tack för en ökad sjösäkerhet för det är vad som kommer att ske tack vare den nya lagstiftningen, jag med mina barn kommer att kunna vara lite säkrare på sjön i sommar!" NAIVT är bara förnamnet!

Per-Arne 07:51:50 2010-04-29

Vänd på steken! Om man är beredd att bryta mot alla lagar som är svåra att kontrollera skulle man leva ett väldigt skenheligt liv om det inte skulle visa sig att man måste bryta mot lagarna för att överleva. Jag tycker det bra att man skärper både promillelagen och inför ett totalförbud mot toautsläpp. Alkohol och nedskitninng till sjöss hör inte ihop och skall i alla fall kunna ge lagbrytarna dåligt samvete om de inte kan fällas för brottet.