20 april, 2010

Ansök om k-märkning nu!

Den 30 april är sista dagen att under våren ansöka om k-märkning för din fritidsbåt. Sjöhistoriska museet hoppas på många nya ansökningar om k-märkning av fritidsbåtar – även om folkbåten Bums, Pettersonbåten Fiorella och snipan Lilli och ytterligare ett 20-tal fritidsbåtar redan blivit k-märkta.

Sista ansökningsdag under våren är den 30 april och ansökningshandlingar och information kan man finns på Sjöhistoriska museets hemsida. Beslut om k-märkning sker två gånger om året och höstens sista ansökningsdatum är 30 september.

Att ha en k-märkt fritidsbåt är en ren hedersbetygelse och inget som kringgärdas varken av lagstiftning eller förbud.

– Tanken är att uppmärksamma en viktig del av det flytande kulturarvet – som idag ägs av privatpersoner runt om i landet, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska.

Läs mer om k-märkning och hämta ansökningshandlingar här:

http://www.sjohistoriska.se/amnen/Fartygsbevarande/Kulturhistorisk_markning/K_markt_fritidsbat.aspx