29 april, 2010

Vem blir årets Östersjöbonde 2010?

Nu är det dags att nominera jordbrukare som gjort bra insatser för att minska övergödningen. Tävlingen ”Baltic Farmers of the Year Award” arrangeras av Världsnaturfonden WWF i länderna runt Östersjön. Målet är att lyfta fram jordbrukare som vill vara föregångare och satsa på miljövänliga metoder för att minska näringsläckaget.

Sverige utser en av åtta nationella kandidater i Östersjöområdet. Idén bakom priset är att lyfta fram de bästa metoderna för att minska näringsämnen som kväve och fosfor att läcka från åkermarken till vattendragen och vidare ut i Östersjön. Den slutliga vinnaren tillkännages i höst.

– När vi pratar om jordbruken kring Östersjön handlar det ofta om problemen med övergödningen. Med den här utmärkelsen vill vi lyfta fram och belöna de som verkligen anstränger sig att hitta positiva och effektiva lösningar, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF.

Bakom utmärkelsen står WWF tillsammans med Swedbank och Lantbrukarnas miljöforum i Östersjöområdet (Baltic Farmers Forum on the Environment, BFFE). Tävlingen är öppen för enskilda lantbrukare, jordbruks- och rådgivningsorgan och andra aktörer inom området. Varje land runt Östersjön nominerar en nationell vinnare som får ett symboliskt pris på 1 000 euro (cirka 10 000 kronor) diplom och resan till konferensen där den slutliga vinnaren – Baltic Farmer of the Year 2010 – utses. Förstapristagaren belönas med ett pris på 10 000 euro (cirka 100 000 kronor).

– Bönder har en viktig roll att spela i kampen mot övergödningen och de utgör också en mycket viktig del av våra kunder. Swedbank har åtagit sig att arbeta enligt principen om företagens ansvar och lägger stark tonvikt på hållbarhet, säger Hans Wennberg på Swedbank.

WWF har länge arbetat aktivt med övergödningsproblemet i hela regionen inom ramen för sitt internationella Östersjöprogram, Baltic Ecoregion Program. Jordbruket och EUs subventioner har stått i fokus för arbetet att minska övergödningen.

Fakta: Tävlingen ”Baltic Farmers of the Year Award” sjösattes förra året av WWF, Swedbank och Baltic Farmers Forum on Environment (BFFE). Förra årets pris gick till det finländska paret Katariina Vapola och Jyrki Ankelo från Vapola utanför Nystad. De belönades för sitt starka miljöengagemang, minskat läckage från åtgärder som enkelt kan upprepas och kopieras av andra lantbrukare runt Östersjön”. Finalist från Sverige 2009 var jordbrukaren Bertil Aspernäs i Torsås kommun.

Kriterier och anmälningsformulär kan laddas ner på: www.panda.org/baltic
Anmälan måste ske senast den 31 augusti 2010.