30 april, 2010

Nytt stipendium till ungdomsföreningar i Östhammars kommun

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB ska under perioden 2010-2014 finansiera ett nytt idrottsstipendium i Östhammars kommun. Det är innebörden i ett avtal som träffats mellan SKB och kommunen. Målgruppen för det nya stipendiet är aktiva ungdomsföreningar som har sitt säte i kommunen och som blivit godkända ”Guldklubbar” i enlighet med kommunens pågående samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

– För SKB är det viktigt med en positiv utveckling på de orter där vi verkar. Självklart spelar ett aktivt och rikt föreningsliv en stor roll i detta. Därför är vi glada över att vi i form av ett stipendium kan uppmärksamma både föreningar och dess eldsjälar i kommunen, säger Stig Björne, chef för enheten för samhällsfrågor på SKB.

– I Östhammars kommun finns det ett starkt föreningsliv med starka traditioner och som är till stor nytta för hela kommunen. Att kunna uppmuntra och stödja de föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation är viktigt för framtiden, och det här stipendiet känns helt rätt i det avseendet, säger Dag Söderberg, fritidschef i Östhammars kommun.

Bakgrund:
Östhammars kommun kommer att sköta den praktiska hanteringen av idrottsstipendiet. Kommunen ska årligen, genom fritidsnämnden, besluta om fördelningen av stipendiet i enlighet med SKB:s riktlinjer för stipendier till ungdomsföreningar. Den totala summan ska under perioden uppgå till 500 000 kr.

För att en förening ska ha möjlighet att ansöka om det nya stipendiet måste följande kriterier vara uppfyllda:
– Föreningen måste ha sitt säte i Östhammars kommun.
– Föreningen ska under det senaste verksamhetsåret ha bedrivit ungdomsverksamhet och redovisat densamma till fritidsnämnden enligt normer för lokalt aktivitetsstöd.
– Föreningen ska ha erhållit Östhammars kommun, fritidsnämndens och SISU Idrottsutbildarnas utmärkelse ”Guldklubb”.

Avgörande för stipendiets storlek är antalet medlemmar i föreningen. Fördelningen kan variera mellan åren beroende på hur många och hur stora föreningar som söker. Varje enskild förening kan endast erhålla stipendiet vid ett tillfälle.

Det beviljade stipendiet fördelas mellan tre områden: föreningens ordinarie verksamhet, personligt stipendium till eldsjäl i föreningen samt medel till en utbildnings/utvecklingsresa. Föreningen själv beslutar om vilken medlem som ska erhålla det personliga stipendiet.