3 maj, 2010

Hjulångaren Eric Nordevall II gör sin dopresa i juni 2011

Hjulångaren Eric Nordevall II är nu i slutfasen av färdigställandet till färdigt passagerarfartyg. Projektet har drivits som ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Arbetsförmedlingen. Prioriteringen och fokus har därför varit att fungera väl som arbetsmarknadsprojekt, vilket medfört att produktion kommit i andra hand. Västra Götalandsregionen har under mars 2010 tillskjutit 2 Mkr för fartygets färdigställande och nu krävs att fokus helt läggs på skeppsbygget och fartygets färdigställande.

Styrelsen för Forsviks Ångbåtar Ekonomisk Förening (FÅEF) har därför beslutat att dopresan till Stockholm under augusti 2010 framflyttas till juni 2011 och den planerade Ericsgatan som klassat passagerarfartyg görs sommaren 2011. Den planerade passagerartrafiken 2011 kommer inte att påverkas av detta. Under sensommar och höst 2010 kommer fartyget att provköras på Bottensjön och då kommer även politiker och beslutsfattare att bjudas in.

Affärsplan
Parallellt kommer nu affärsplanen för Hjulångaren Eric Nordevall II att utarbetas och detta arbete kommer att vara avslutat under 2010 för att affärsplanens tillämpning under 2011 och framåt.

Affärsplanen ska innefatta organisation och verksamhet för fartygets framtid som rederi.

Bekostandet av affärsplanen kommer inte att ske med stödet från Västra Götalandsregionen, utan är ett samarbete mellan Karlsborg kommun, Forsviks Ångbåtar Ekonomisk Förening och flertalet kanalkommuner på både på Väst/ Östgötasidan. När affärsplanen sätts i verket börjar den historiska resan och början på Hjulångaren Eric Nordevall II passagerartrafik, med den fantastiska möjligheten för kommuner och företagande utmed Göta Kanal att dra nytta av Hjulångaren Eric Nordevall II i sin marknadsföring under många år framöver. Det behövs stöd och engagemang från inblandade aktörer redan nu för att detta ska bli ett lyckat företag.

Historik – Fakta – Framtidsplan om projekt Hjulångaren Eric Nordevall II vid Forsviks Varv i Forsvik: Föreningen Forsviks Varv bildades 1995 för att bygga hjulångaren Eric Nordevall II, en replik av originalet Eric Nordevall byggd 1836. Eric Nordevall förliste och sjönk till Vätterns botten 1856 utanför Vadstena och står än idag välbevarad på 45 meters djup. Eric Nordevall tillhörde den första generationen ångfartyg byggda speciellt för att trafikera Göta Kanal och revolutionerade tillsammans med sina systerfartyg de svenska kommunikationerna. Man kunde nu för första gången resa med fast tidtabell mellan Stockholm och Göteborg.

Första halvan av året 2009 var fokus för Forsviks Varv helt inställt på sjösättningen den 6 juni av Eric Nordevall II, vilket kunde genomföras helt enligt plan med stor arbetsinsats av personal och andra inblandade.

Efter Sjöfartsverkets besiktning med krängnings- och manöverprov kunde Eric Nordevall II söndagen den 14 juni påbörja sin färd till Motala för att onsdagen den 17 juni förenas med sin ångpanna och de två balansång-maskinerna. Giftermålet var en historisk händelse för alla inblandade och många besökare.

Ångpannan är byggd av Kockums i Karlskrona och ångmaskinerna av Motala Verkstad i Motala. Eric Nordevall II bogserades hem igen med ankomst till Forsviks Varv den 28 juni där en stor välkomstkommitté med musik och tal. Väl i hemmahamn angjord vid sin nya brygga har arbetena med hennes färdigställande fortsatt med avbrott för en provslussning i Forsvik den 27 november.

Ångpannan med sina plåtar sammansatta av 6000 naglar är nu proveldad, provtryckt av Ångpanneföreningen. Ångrör och vattenledningar är dragna och godkända för att förena ångpannan med de båda unika balansångmaskinerna tillverkade enligt den 170 år gamla konstruktionen. Mycket arbete är också gjort på fartyget med bland annat galjonsfiguren och skovelhjulsaxlarna på plats. Projektets fokus ligger nu på att färdigställa fartyget och det pågår för fullt invändiga arbeten med t.ex. hyttinredning och aktersalong liksom arbeten ovan däck. Ångpannan och ångmaskinerna provkörs under april. Efter skovelhjulens montering kommer Eric Nordevall II för egen maskin att under perioden juni till och med augusti göra provturer på Bottensjön under överinseende och medverkan av kontrollmyndigheterna Ångpanneföreningen och Sjöfartsverket.

www.nordevall.com