5 maj, 2010

Låt oss tala om havets nedsmutsning

Den nuvarande regeringen vill spendera flera hundra miljoner skattekronor på att förbjuda toatömning i havet. Det är sannerligen att ”slå ihjäl flugor med stekpannan”. Troligen kommer det inte att bli någon märkbar effekt alls i havets miljö, även om förbudet följs till hundra procent. Snacket att badvikarna skulle fyllas av toautsläpp är lika idiotiskt som kränkande mot båtfolket.

Nej, låt oss titta på vad som varje år händer i Bohusläns skärgårdar.
Ton efter ton, flera hundra ton, av skräp, plast, trasiga nät, oljedunkar, tombackar och ännu farligare grejer flyter från havet in och lägger sig i just badvikar och naturhamnar.
Städpatruller, många gånger från närbelägna båtklubbar, har släpat samman skiten under några vårmånader varje år.
Vad tror ni händer? Jo, nu dyker det upp någon ”taliban” och påstår att detta skräp kommer från fritidsbåtarna!
Dessbättre gick det snabbt att få tyst på den tokstollen.

Vad värre är, denna regering som säger sig värna om havets och skärgårdarnas miljö har helt sonika dragit in det ”städbidrag” som tidigare utbetalats till kustkommunerna. Det går inte att använda LOVA- pengar heller.
Men för det mycket fiktiva hot som fritidsbåtarnas toabekymmer utgör finns det tydligen hur mycket pengar som helst.
Transportstyrelsen – en mycket märklig organisation – som den senaste tiden gång på gång har gapat över för stora stycken, vidhåller att båtfolket går in i badviken med skiten.
Den stora och märkliga utredning man presenterat för regeringen blev det förstås bakläxa på.
Näringsdepartementet begärde förklaringar på sex punkter som förbryllat en rad remissinstanser.
Svaret blev – förstås – det som är skrivet är skrivet. Här ändras ingenting… Problematiken med 700 000 fritidsbåtar som helt saknar toalett avfärdas i en enda mening:

Gå iland när nöden kräver.
För oss som lagt ned stora pengar för att följa lagar och förordningar gäller det att ha rejält påfyllt i skeppskassan. Det är väl ingen som tror att tömningen blir gratis?
Det nämns redan summor på 200 till 300 kr per gång.
För att inte tala om köerna vid dessa tömningsstationer i de stora gästhamnarna.

Kommentarer

Lars-Åke Redéen 13:12:46 2010-05-20

Vi har fått kommentarer från "Per-Arne" med flera. Vi svarar gärna på sakliga frågor, under förutsättning att kommentarerna skickas in enligt samma princip som till tidningars insändarsidor. Det innebär att vi vill se namn (för- och efternamn) samt helst även E-mailadress (den kan mailas till info@batliv.se) på dem som kommenterar. Skribenter får gärna använda signatur på webben, men vi som redaktion ska veta vem vi debatterar med.
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör Båtliv

Jonas Persson 08:30:23 2010-06-09

Hej!
Min erfarenhet efter ett antal år i skärgården, är att bäst vore att se till att det uppfördes fler torrdass på öar i skärgården som servas regelbundet.
Då skulle man också slippa trampa i skit på öarna från de tiotusentals båtar som inte har toalett installerad.
Detta skulle vara värt att lägga en peng på istället för att tvångsreglera de installationer som finns på en mindre del av båtpopulationen.
På det viset skulle man slå 2 flugor i en smäll (då jag tror att många skulle föredra att använda torrdass framför att sitta i båten) och också minska risken att trampa i skit så fort man lämnar stigarna.
Mvh/ Jonas