2 juni, 2010

Våröversynen börjar närma sig sitt slut

I år har Sjöfartsverkets årliga våröversyn av prickar och bojar i farlederna försenats på grund av den senare islossningen. Men nu börjar våröversynen närma sig sitt slut på de flesta håll längs den svenska kusten. I stort sett har Sjöfartsverket sett över alla de flytande sjösäkerhetsanordningar, som ligger inom Sjöfartsverkets ansvar.

Kuststräckan från Strömstad till Öregrund är i stort sett klar. De inre skärgårdarna på Norrlandskusten, upp till Luleå, är klara, medan översynen av utsjöprickar på denna sträcka just påbörjats.

– Vad som återstår är utsjöprickar på Norrlandskusten från Söderhamn upp till Kalix samt de inre skärgårdarna från Luleå till Kalix. Prickar i Strömma kanal, Kolström samt Brunnsviken i Stockholm kontrolleras de närmaste dagarna och Vänern beräknas vara helt klar vecka 23, säger Hans Sjöström, chef farledsdrift på Sjöfartsverket.