3 juni, 2010

Kustbevakningens första rutinkontroll gav resultat

Den första båt som stoppades av Kustbevakningen framfördes av en person som hade mer än 2 promille alkohol i blodet. Båtföraren är nu rapporterad för grovt sjöfylleri. Under onsdagskvällen stoppade en Kustbevakningsenhet slumpmässigt en snabbgående fritidsbåt på Trälhavet mellan Åkersberga och Vaxholm. Båtföraren fick genomföra ett sållningsprov som gav positivt utslag. Han togs därefter med för kroppsbesiktning.

Båten som stoppades kan köras i ca 60 knop, en båttyp som ofta är inblandade i sjötrafikbrott i Vaxholm och Åkersbergatrakten.

Passageraren som var nykter och ombads av ägaren att köra hem båten.

Den 1 juni infördes en nedre promillegräns på 0,2 promille till sjöss. Regeln gäller alla båtar som kan antas framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. För grovt sjöfylleri är gränsen 1,0 promille.

Kustbevakningen har de senaste åren rapporterat ca 60 personer för sjöfylleri i Stockholms län. Den nya lagstiftningen kommer sannolikt att medföra en ökning.

www.kustbevakningen.se