2 juni, 2010

Ny och lyxig 50 fots Squadron från Fairline

Det engelska fritidsbåtsvarvet Fairline Boats planerar en ny 50-fotare. Det är den senaste båten i båtserien med namnet Squadron som kompletteras med en 50-fotare. Lanseringen är planerad till sommaren 2011. Squadron 50 får bland annat tre kabiner och extra mycket utrymme ombord, jämfört med liknande föregångare. Enligt Fairline har båtens master cabin samma utrymmen som man normalt hittar i båtar på 60 fot och större. Båten får dessutom panoramafönster och många ljusinsläpp, vilket i sig skapar mer volymkänsla i båtar.

Båten får två gästkabiner, som båda förses med komplett toalett med separat dusch. För den som så önskar erbjuds en fjärde koj för eventuell besättning eller barn ombord. Denna kabin kan enkelt nås från cockpit.

Fairlines designtrend mot mer utrymme och ljusare inredning är knappast något de är ensamma om. Alla större båttillverkare bygger båtar på det här sättet och panoramafönster i båtens sidor har funnits på konkurrerande båtar i flera år.

Men Fairline erbjuder en för dem helt ny layout, där bland annat pentryt har placerats längre akterut i salongen, vilket ger öppna ytor både i salongen och ut mot akterdäck.

Bland båtens finesser märks det nya och patentsökta mekaniserade systemet för att sjösätta en mindre båt/jolle av typen Williams 285 eller 325 Jet RIB.

Den första Fairline Squadron lanserades 1991. Utvecklingen av den nya Squadron 50 kommer som en utveckling av de prisbelönta Squadron 55 och Squadron 65, som introducerades 2008 respektive 2009. Företagets senaste modell, Squadron 41, introduceras i sommar och visas för första gången på en båtmässa på Cannes International Boat & Yacht Show och PSP Southampton Boat Show, båda i september.

www.fairline.com