2 juni, 2010

Den ideella sektorn ska värnas och villkoren inte försämras

Den ideella sektorn ska kompenseras så att vi fortsatt kan ha en aktiv folkrörelse i Sverige om vi till exempel på grund av EU-krav måste ändra momsreglerna. Det beskedet gav finansminister Anders Borg idag när han träffade företrädare för en rad organisationer som verkar inom den ideella sektorn.

– Samtalet med branschens företrädare har varit viktiga och värdefulla för mig. Det är en självklar utgångspunkt att vi inte ska försämra villkoren för denna typ av verksamhet i Sverige, säger Anders Borg.

Syftet med mötet var att diskutera frågor som uppkommit i samband med EU-krav kring momsfrågor, men även inkomstskattefrågor i verksamheter som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

Finansministern framhöll att den ideella sektorn inte ska förlora ekonomiskt på ändrade momsregler. Regeringen överväger att införa en regel som undantar den ideella sektorn från moms om den skattepliktiga omsättningen av varor och tjänster understiger en viss nivå. Förslaget kräver dock ett särskilt medgivande från EU.

– Jag vill samtidigt betona att det är viktigt att den inkomstskattebefriade kommersiella verksamheten i ideella föreningar inte blir så stor att den snedvrider konkurrensen, säger Anders Borg.

Finansministern klargjorde även att den ideella sektorn inte ska drabbas ekonomiskt om obligatorisk moms införs på lokaler. Antingen kommer uthyrning till ideell verksamhet även i fortsättningen undantas från moms eller så kommer sektorn att kompenseras på annat sätt.

Bilden är från Tranebergs Segelsällskap. Foto: Roland Brinkberg.