4 juni, 2010

Båtlivet sätter miljön i fokus under Almedalsveckan

Svenska Båtunionen och Sweboat bjuder in till seminarium under Almedalsveckan. Seminariet kommer att fokusera på miljöarbetet kring båtlivet och uppmärksamma viktiga samarbeten mellan myndigheter, båtorganisationer och båtbranschen.

Miljöarbetet kring båtlivet står alltmer i centrum och miljöanpassningar sjösätts på allt fler plan. Inte minst har många tillverkare av båtar och båtprodukter insett konkurrensfördelarna i att tidigt anpassa sig till kommande miljödirektiv på EU-nivå.

Företrädare för Världsnaturfonden, Båtmiljörådet och Båtskroten kommer att delta.

Dessutom deltar Svenska Båtunionens generalsekreterare Hans W. Berglund och Sweboats VD Mats Eriksson i seminariet som leds av redaktör Bengt Anderhagen, tidningen Båtliv.

Tid 6 juli kl. 1300
Plats Tullhuset på Skeppsbron i Visby hamn

För vidare upplysningar kontakta generalsekreterare Hans W. Berglund, eller VD Mats Eriksson.

Svenska Båtunionen är en sammanslutning av landets 26 regionala båtförbund och representerar därmed mer än 900 båtklubbar med ca 162 000 medlemmar.

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag, indelade i fem branschgrupperingar.

Foto: Gotlands kommun.

www.batunionen.com