4 juni, 2010

Kenneth från Norrköping får ungdomsledarstipendium

Kenneth Israelsson från Cityfiske i Norrköping är grundare och verksamhetsansvarig för skolfisket i Norrköping. För sitt stora engagemang får Kenneth motta årets stipendium till Torbjörn Åslunds minne som varje år premierar en ungdomsledare inom sportfisket. – Det här toppar alla mina goda fisken, säger Kenneth Israelsson. Det känns oerhört stort!

Sedan 1998 har närmare 10 000 barn och ungdomar deltagit i skolfisket i regi av Cityfiske i Norrköping. En del av verksamheten har varit inriktad på ungdomar med skolproblem som därigenom har utvecklas som individer och fått ett aktivt fritidsintresse. Arbete med integration har alltid genomsyrat verksamheten där sportfisket har fungerat som ett gemensamt intresse där alla kunnat delta på lika villkor.

– Cityfiske i Norrköping bedriver en verksamhet som på många sätt är unik i Sverige, det känns väldigt roligt att kunna uppmärksamma och belöna Kenneth Israelssons engagemang i detta, säger Bengt Olsson Ungdomsansvarig på Sportfiskarna.

Juryns motivering lyder: ”Kenneth Israelsson tilldelas priset för sitt mångåriga engagemang med att skapa möjligheter för ungdomar att fiska i Norrköping. Cityfiske i Norrköping är ett fantastiskt exempel på en storskalig och utåtriktad sportfiskeverksamhet i en stadsmiljö. Som en av grundarna av Cityfiske i Norrköping och verksamhetsansvarig är Kenneth Israelsson en värdig stipendiat.”

Stipendiet till Torbjörn Åslunds minne instiftade 2009 av Abu Garcia, promotionföretaget Hello Sweden och Sportfiskarna. 20 000 kr delas ut årligen till en ungdomsledare som har gjort en betydande insats för att främja barn och ungdomars intresse för sportfiske eller fiske- och vattenvård samt fiskeetik. Stipendiet hedrar minnet av Torbjörn Åslund, passionerad sportfiskare och mångårig försäljningschef på Abu som avled 2007 efter en längre tids sjukdom.

– Vi är mycket glada att på detta sätt kunna hedra Torbjörns minne genom att årligen premiera ungdomsledare inom sportfisket, säger Olle Lidesjö, försäljningschef på Abu Garcia.

De andra två huvudkandidaterna till stipendiet, Bertil Eklund från Fårösund och Yvonne Wallin från Grängesberg, kommer att få 10 fiskeutrustningar vardera från Abu Garcia till sina föreningars ungdomsverksamhet.

Bilden:
Kenneth Israelsson från Cityfiske i Norrköping belönades med årets stipendium till Torbjörn Åslunds minne som varje år premierar en ungdomsledare inom sportfisket.