7 juni, 2010

Världsmiljödagen: Marin nationalpark behövs i Stockholms skärgård

Skapa en marin nationalpark i Stockholms skärgård. Det föreslår Miljöpartiet i landstinget på Världsmiljödagen, som i år har temat biologisk mångfald. – Östersjöns ekosystem är i gungning. Innanhavet hotas av övergödning, algblomning och för små fiskbestånd. Vildlax, torsk, abborre, gädda och gös hotas. Vi har sett en massdöd av trutar, ejdrar och måsar, säger Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd.

Syftet med den marina nationalparken är att bevara ett område med rik flora och fauna och samtidigt hålla den öppen för ekoturism för att sprida kunskap om miljön. Miljöpartiet vill inte peka ut vilket område lämpar sig bäst utan det ska utredas. Parken skulle invigas under nästa mandatperiod, föreslår Miljöpartiet i en ny landstingsmotion.

Utöver ett eller flera skyddsområden kräver Miljöpartiet fler insatser som visst fiskeförbud, syresättning av bottenområden, utökad forskning och framförallt – minskad konstgödselanvändning från alla länder runt Östersjön.

– Den årliga algblomningen, döda havsbottnar och massdöd av olika arter visar att problemen blir allt mer alarmerande. Algblomningen 2010 väntas bli den värsta någonsin. Vi vill lämna ett levande innanhav åt kommande generationer, inte ett dött och stinkande hav som eftermäle, säger Raymond Wigg (MP).

Bilden:
Raymond Wigg (MP) är oppositionslandstingsråd Stockholm. Han är kandidat i landstingsvalet 2010 i Stockholms läns valkrets.