4 juni, 2010

Nya Hamnguider med fler skärgårdsområden

Nu presenteras ett par nya hamnguider från norska Læremiddelforlaget – Skagerrak Forlag AS. Deras tidigare utgivna Hamnguiderna har blivit stora succéer både på hemmaplan och i Sverige tack vare det gedigna utförandet och noggrannheten i informationen. Nu kommer två nya delar, som tillsammans täcker området mellan Arholma och Skanör, inklusive Gotland, Öland och Bornholm.

Hamnguiden 8, Arholma – Söderköping, av Emma Glaumann & Joakim Hermansson
Denna Hamnguide täcker hela Stockholms skärgård, från Arholma i norr till Landsort i söder. Dessutom fortsätter vi vidare längs ostkusten ända ner till Söderköping och Göta Kanals inlopp. Totalt 425 hamnar.

Hamnguiden 7, Söderköping – Skanör, Gotland, Öland, Bornholm, av Per Hotvedt
Denna Hamnguide täcker den svenska Östersjökusten, från Göta Kanals inlopp i norr till Falsterbokanalen och Skanör i söder. Dessutom har vi tagit med öarna Gotland, Öland och Bornholm. Totalt 428 hamnar.

Fina helikopterbilder
I båda Hamnguiderna omnämns både naturhamnar och gästhamnar. Varje hamn presenteras med en helsida i boken. Helikopterbilder i kombination med sjökort ger tydlig och nyttig information.

Detaljerad information
Texterna är uppdelade i en generell och en maritim del. Den generella delen ger information om platsen du besöker, lite historik och möjliga aktiviteter att ta del av. Den maritima delen ger information om var och hur du förtöjer, vad du bör vara uppmärksam på under inseglingen och speciella förhållanden i övrigt vid hamnen. Adresser till aktuella hemsidor och telefonnummer till hamnen finns med i faktarutan längst ner på sidan. Här finner du också en kortfattad översikt över de faciliteter som hamnen har att erbjuda.

Användbart översiktskort
De här hamnguiderna är indelade i fyra (Hamnguiden 7) respektive sex (Hamnguiden 8) seglingsområden. Till varje sådant område finns ett översiktskort med varje hamn markerad. Översiktskortet är ett användbart hjälpmedel när båtturerna ska diskuteras och planläggas. Dessutom finns ett alfabetiskt hamnregister längst bak.

Internationell succé
Hamnguiderna täcker sommaren 2010 ett område som sträcker sig hela vägen från Arholma norr om Stockholm till Kirkenes längst norrut i Norge. Åtta böcker som tillsammans täcker den svenska ostkusten, sydkusten och västkusten, danska farvatten och hela den norska kusten. Hamnguiden är en internationell succé och flera av delarna har översatts till tyska och engelska.

Hamnguiderna säljs i båttillbehörsbutiker, hos bokhandlare eller på www.havneguiden.no. Hamnguiden 7 och Hamnguiden 8 kostar cirka 598 kronor.
Referensexemplar
Referensexemplar av Hamnguiden 7 och Hamnguiden 8 distribueras per post inom de närmaste dagarna. Skulle du inte få något exemplar är du välkommen att höra av dig till Jörn Engevik på Skagerrak Forlag.

www.havneguiden.no

www.skagerrakforlag.no