7 juni, 2010

Maersk Line har lägst utsläpp i branschen

Maersk Lines fartyg har lägst CO2-utsläpp i branschen och 20 procent lägre än genomsnittet inom containersjöfarten, enligt Clean Cargo Working Group. – Vi lägger ner stora resurser på att förbättra miljön till sjöss och på land. Inom koncernen pågår ständigt fler än 100 olika miljöförbättrande projekt, säger Christian Juul-Nyholm, Skandinavienchef på Maersk Line.

Att transportera varor med fartyg förbrukar betydligt mindre energi jämfört med transporter med tåg, lastbilar och flyg. Under de senaste fem åren har Maersk Line minskat CO2-utsläppen från sina fartyg med 15 procent.

– Vårt mål är att minska utsläppen med ytterligare 20 procent till 2017. Återvinning av spillvärme och förbättrade kylcontainrar som drar 50 procent mindre energi är bara några av de fler än 100 projekt som vi driver för att förbättra miljön, säger Karl Jivén, Miljöchef på Maersk Line i Skandinavien.

Genom att hålla en lägre hastighet sparar fartygen också bränsle och minskar samtidigt påverkan på miljön.

– Om alla fartyg hade samma låga CO2-utsläpp som Maersk Line, skulle utsläppen i världen minska med 30 miljoner ton varje år. Det är mer än hälften av hela Sveriges totala koldioxidutsläpp under ett år.

Många av Maersk Lines kunder ser minskad miljöpåverkan som en konkurrensfördel. Därför har företaget tagit fram ett verktyg som räknar ut den miljöpåverkan som en viss transport innebär. Dessa siffror kan sedan kunderna redovisa och använda i olika sammanhang.

Under de senaste åtta åren har det också skett en dramatisk förändring av landtransporterna i Sverige. 2002 fraktades 40 procent av Maersk Lines inlandstransporter på järnväg. I dag sker 86 procent av företagets alla landtransporter i Sverige med tåg som drivs av grön el. Detta motsvarar 40 000 färre lastbilstransporter varje år på våra svenska vägar. För närvarande har Maersk Line direkta tågtransporter mellan sina svenska hamnar och 16 orter runt om i Sverige och flera är på gång.

Förra året mottog Maersk Line två viktiga miljöpriser för sina ansträngningar för en bättre miljö: ”The Sustainable Shipping Operator of 2009” och ”Best Green Service Provider – Shipping Line 2009”. I maj tilldelades också Maersk Line i Sverige Stora Logistik & Transportpriset i kategorin Årets Miljösatsning.

Bilden:
EMMA MÆRSK, världens största containerfartyg, byggdes av A.P. Moller, ett Maerskägt varv i Lindö nära Odense i Danmark.