7 juni, 2010

Sjöräddningssällskapet räddar miljön i skärgården

Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är att rädda liv till sjöss. På 15 minuter från det att larmet går lämnar Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare kajen. I samma anda satsar nu Sjöräddningssällskapet på miljöräddning, i syfte att kunna göra snabba insatser för djurlivet och den marina miljön.

Tack vare en donation från Nynas, utrustas räddningsstationen i Stockholms City och 25 andra stationer i Sverige med miljöräddningssläp. Invigningen idag förrättades av Stockholms Miljö- och trafikborgaråd Ulla Hamilton.

– SSRS och Nynas initiativ är ett utmärkt exempel på det miljöengagemang som finns hos företag och individer. SSRS miljösatsning är ett hedervärt initiativ som jag gärna bidrar till att lyfta fram, säger miljö och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) som även är ordförande för Stockholms Hamnar.

Parallellt med att stationerna får ny utrustning utbildar specialoljeföretaget Nynas de frivilliga sjöräddarna i hur man begränsar till exempel olja i olika miljöer och situationer. Detta gör det möjligt för Sjöräddningssällskapet att aktivt delta i miljöräddningsarbetet i sjö och hav. Miljöräddningssläpen blir ett viktigt komplement till de andra miljövårdsresurser som finns i landet.

– Eftersom Sjöräddningssällskapet är en etablerad räddningsorganisation med mycket hög beredskap, kan vi snabbt vara på plats om olyckan är framme. Tidiga och kraftfulla insatser är avgörande för hur stor spridning olja eller annan typ av miljöutsläpp får. Vi kan ge ett “första förband på miljön”, säger Sjöräddningssällskapets VD Rolf Westerström.

Hjälp till Mexikanska golfen
I maj 2010 fick Sjöräddningssällskapet en fråga från BP om det fanns möjlighet att bistå med miljöräddningsutrustning i form av högsjölänsor. De resurser som fanns på plats i Mexikanska golfen räckte inte längre till. Sjöräddningssällskapet kunde då bistå i räddningsarbetet och all tillgänglig läns, 4000 meter, samlades ihop för transport till Mexikanska golfen. Ny läns beställdes samtidigt och har redan anlänt till stationen i Stockholm.

www.sjöräddning.se