7 juni, 2010

Ny vind- och vattentjänst från Sjöfartsverket

Lagom till årets båtsäsong erbjuder Sjöfartsverket alla tillgång till den information om vindstyrka, vindriktning och vattenstånd som finns i systemet ViVa. Genom mätstationer runt Sveriges kust samt i Vänern presenteras kontinuerligt aktuella vind- och vattenståndsvärden. Den version av ViVa som nu publiceras är en testversion. ViVa utvecklades för att täcka behovet för Sjöfartsverkets verksamhet.

Den aktuella webbapplikationen fjärravläser väderrelaterad information om vindstyrka, vindriktning och vattennivå i realtid.

Det finns 60 mätstationer runt Sveriges kust samt i Vänern – från Kalix i norr hela vägen runt kusten till Brofjorden på västkusten. De flesta mätstationerna redovisar siffror för medelvind, byvind, vindriktning samt vattenstånd. Viva uppdateras kontinuerligt med aktuella värden. I ett diagram kan man se det senaste dygnets värden.

Genom att använda ViVa-informationen kan alla som är på väg ut eller redan befinner sig till sjöss ta reda på i förväg hur förutsättningarna ser ut på olika platser längs en planerad rutt. På så sätt kan man anpassa sig efter om det verkar vara hårda vindar, oönskad vindriktning eller lågt vattenstånd. För andra, som exempelvis windsurfare, kan det vara positivt att hitta platserna där det för tillfället blåser mer.

Tjänsten är gratis och du hittar den på www.sjofartsverket.se/viva. Sjöfartsverket har också en överenskommelse med SMHI om utbyte av meteorologiska och oceanografiska data, samt referensnivåer för djupdata och vattenstånd.

Direktadress till ViVa: www.sjofartsverket.se/viva