14 juni, 2010

Kosterhavet – den första marina nationalparken

Sverige fick under 2009 sin första marina nationalpark, Kosterhavet i norra Bohuslän. En stor del av nationalparken omfattar vatten. Skärgården runt Kosteröarna och uddar på fastlandet ingår också. I nationalparken finns landets enda korallrev.

Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. Sverige har nu 29 nationalparker. Deras landareal täcker 1,5 procent av landets totala landareal.

180 nya naturreservat
Vid utgången av 2009 fanns 3 352 naturreservat i Sverige, 180 fler än året innan. Naturreservat är den vanligaste skyddsformen. Beslut om inrättande av naturreservat får tas av länsstyrelse eller kommun. De allra flesta reservatsbesluten har tagits av länsstyrelse men andelen kommunala beslut har ökat de senaste åren. Idag är 226 reservat inrättade genom kommunala beslut, vilket motsvarar närmare sju procent. År 1999 var andelen kommunala beslut om naturreservat fyra procent.

I de flesta kommuner är mindre än 2 procent av skogen skyddad
Av Sveriges 290 kommuner har 25 stycken mer än 15 procent av sin totalareal skyddad. I absoluta tal dominerar inre Norrlands ytstora kommuner som Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Sorsele. Till största delen utgörs den skyddade naturen av naturreservat i den fjällnära regionen. I de flesta kommuner är mindre än 2 procent av skogen skyddad.