14 juni, 2010

200 fågeltvättare ska utbildas i Sverige

Sverige saknar idag riksomfattande beredskap för att hantera oljeskadade fåglar, trots att Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav där hundratals mindre oljeutsläpp sker varje år. Nu har Svenska Blå Stjärnan tillsammans med KFV: s Riksförbund (Katastrofhjälp Fåglar & Vilt) fått i uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap att organisera utbildning av två hundra personer i hur man tvättar oljeskadade fåglar. Målet är att öka den svenska beredskapen inför en eventuell oljekatastrof och att bygga upp en internationell organisation som kan klara stora insatser.

Pressrelease:

Dagligen ser vi hjärtslitande TV-inslag från Mexikanska Golfen om fåglar som är helt insmetade med olja. Oljekatastrofer har hänt och kommer att hända även i Östersjön. De som drabbas värst är sjöfåglarna. Det räcker med en oljefläck av en femkronas storlek för att en fågel ska dö en långsam, plågsam död. Att tvätta fåglar är en särskild kunskap och de som kan det bäst i Sverige är frivilligorganisationen KFV. Det är tvättinstruktörer från KFV som ska utbilda åtta instruktörer, som i sin tur ska utbilda tvåhundra volontärer.

– Många ”stjärnor” vill göra en insats. De har djurvana och kan snabbt rycka ut när det behövs. Vi har en väl fungerande organisation. Det är vi som bland annat massvaccinerar lantbrukets djur när det bryter ut epidemier, säger Svenska Blå Stjärnans ordförande Christina Lind.

Den upphandlade utbildningen omfattar kuststräckan från Sundsvall i norr till Västervik i söder samt Gotland. I första hand erbjuds utbildningen till medlemmar i Svenska Blå Stjärnan. Men även andra är välkomna att lämna intresseanmälan.

De samverkande organisationerna anser att utbildningen är mycket angelägen och man hoppas få ytterligare medel till att utbilda fler för kunna täcka in hela Östersjökusten med kunniga fågeltvättare.

– Att tvätta en fågel är inte svårt men det är helt avgörande för fågelns chans att överleva att det görs på rätt sätt. Insatsen måste påbörjas omedelbart. I utbildningen kommer man att få lära sig hela hanteringen från hur man närmar sig en skadad fågel till dess den är färdigbehandlad och kan släppas ut i frihet igen, berättar Mikael Ovegård som samordnar utbildningen från KFVs sida.

Utbildningen är en del av det EU-finansierade EnSaCo-projektet (Environment and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response) och är utformad enligt internationell standard i samarbete med WWF Finland och Estonian Fund for Nature.

Svenska Blå Stjärnan är en ideell frivilligorganisation och del av samhällets krishanteringssystem. Det primära uppdraget är att utbilda djurskötare för uppdrag vid utbrott av djursmitta eller annat krisläge inom djurområdet. Verksamheten består av utbildning i djurhållning och djurskydd, föreningsaktiviteter och övningar. Svenska Blå Stjärnan har över 6 000 medlemmar, av dessa har ca 2 300 överenskommelse att ställa upp vid kriser i samhället.
www.svenskablastjarnan.se