16 juni, 2010

Sportfiskarna delar ut bidrag till föreningar

Aktivitetsbidraget 2010 på totalt 300 000 kr har nu fördelats till föreningar och distrikt anslutna till Sportfiskarna. Satsningen ska skapa mer lokal verksamhet för bland annat ungdomar och kvinnor.

Totalt beviljades 59 aktiviteter bidrag i storleken 3 000 eller 6 000 kr beroende på aktiviteternas omfattning och behov. Principen var först till kvarn och varje förening kunde söka för upp till två aktiviteter. Övervägande del av de 73 ansökningarna var för ungdomsaktiviteter.
– Denna typ av bidrag är en förutsättning för att vi skall kunna arrangera vår sommarfiskeskola för ungdomar i Uppsala. Det blir en hel del utgifter med transporter och utrustning under denna vecka, säger Erik Lundevall, kassör i Fiskeklubben Rena Rama Löjan – en av de föreningar som fått bidrag.

Aktivitetsbidraget har delats ut av Sportfiskarna sedan 2008 och bestod i år av en pott på 300 000 kr som föreningar och distrikt kunde söka medel ur för verksamhet inom de prioriterade områdena ungdom, kvinnors fiske och integration.
– Det är mycket glädjande att Sportfiskarna kan stötta den lokala verksamheten som är rötterna i ett väl fungerade organisation, säger Henrik Helde, föreningskonsulent hos Sportfiskarna.

Läs mer: www.sportfiskarna.se