17 juni, 2010

“Endast en av fyra målar sin båt med miljövänlig färg”

Båtsäsongen är igång och sköna dagar till sjöss väntar för Sveriges båtägare. Ett av problemen man som båtägare måste ta ställning till är hur man skyddar sitt skrov på bästa sätt. Antingen genom att måla sin båt med skyddande färg eller tvätta skrovet regelbundet. Enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa uppger endast var fjärde båtägare att de använder miljövänlig färg till sin båt.

Pressrelease:

I Trygg-Hansas nya undersökning angav endast 27 procent att de använder miljövänlig färg till sin båt. Dessvärre finns det gifter även i många av de färger som marknadsförs som miljövänliga.* Det finns dock alternativ för den båtägare som vill skona miljön.

– Tyvärr ser vi lite av ett moment 22 här, många av de färger som kallas miljövänliga innehåller gifter ändå. Det är inte heller ett miljövänligt alternativ att enbart avstå från att måla båten eftersom påväxten på skroven gör båten trögkörd och det i sin tur ökar bränsleförbrukningen, säger Håkan Franzén, expert inom båtförsäkringar på Trygg-Hansa. Att enbart tvätta båten är det mest skonsamma alternativet för miljön, om man har möjlighet till det.

7 procent av båtägarna tar ingen hänsyn till miljön

Trygg-Hansa har frågat svenska båtägare vilken hänsyn de tar till miljön före och under båtturen. Hela 78 procent angav att de samlar sitt avfall och slänger det i land men endast 30 procent svarade att de vidtar åtgärder för att minska sitt bränsleförbruk. Hela 7 procent av båtägarna angav att de inte tar någon särskild hänsyn till miljön under båtturen.

I norra/mellersta Sverige och i södra Sverige använder endast 10 respektive 18 procent av båtägarna miljövänliga båtfärger, men i Stockholm säger varannan båtägare att de målar båten med miljövänlig färg.

Östersjön speciellt utsatt för miljögifter

Många båtägare kommer att röra sig i det känsliga Östersjöområdet i sommar. Trygg-Hansas partner Världsnaturfonden WWF arbetar sedan länge fokuserat med att rädda Östersjön från faror som övergödning, överfiske och miljögifter, bland annat genom sommarens stora vimpelkampanj.**

– Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och vi kan alla hjälpas åt för att komma tillrätta med problemen. Som båtägare kan du till exempel välja verkligt miljövänlig och godkänd båtbottenfärg, tvätta båten och undvika att tömma din toa till havs. Man kan också minska bränsleåtgången till sjöss, något som gynnar både miljö och plånboken, säger Åsa Andersson, programchef för Svensk natur och Östersjön.

*http://www.wwf.se/v/hav-kust/1133424-ta-hand-om-baten-och-miljon

**http://www.kringelstan.se/wwf/