18 juni, 2010

Sommar på Havets Hus

Havets Hus västerhavslevande växter och djur har i år fått sällskap av en utställning om havsmonster. Verkliga och mytiska havsmonster finns trovärdigt återgivna i modeller och bilder. Sillkungen som flöt i land i maj visas den 28 juni och dagligen mellan 21 juni och 29 augusti kommer Havets Hus guider att iklädd en sillkungskostym berätta om den unika fisken. Ungar av småfläckig rödhaj och knaggrocka får ett nytt akvarium och butiken har blivit dubbelt så stor. Allt detta och mycket mer händer på Havets Hus i sommar.

Havets Hus erbjuder många spännande upplevelser. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna. Känn på sjöstjärnor och eremitkräftor i klappakvarier, lär lekfullt på Havets Hus strandskola, inspireras av en guidad tur, se dykare som matar djuren och delta i olika temahelger. Utbudet av aktiviteter varierar under året.

2010 är Barnens år på Havets Hus
Det firar vi med nya lekfulla attraktioner i anläggningen samt en ny spännande utställning. Dessutom invigs ett nytt akvarium till knaggrockornas och de småfläckig rödhajarnas barn och tonåringar.

Årets utställning – Havsmonster
Havet har alltid eggat människors fantasi. Det till synes oändliga blå vattnet med de stora oåtkomliga djupen där vad som helst kan gömma sig, vad behövs väl mer för att skrönor och myter ska uppstå? Kraken, midgårdsormen, sirener och havsgalten är alla mytiska havsmonster från olika delar av världen. Till och med Gullmarsfjorden har sin egen myt – Sjöormen i Gullmarn! Men gemensamt är att de flesta myter har ett uns av sanning i sig. Havsmonster har funnits nästan lika länge som det funnits djur på jorden! Men de har sett olika ut från tid till annan. På Havets Hus får du under 2010 lära känna några verkliga och mytiska havsmonster, trovärdigt återgivna i modeller och bilder. Utställningen pågår tom november 2011.

Se sillkungen
Måndag 28 juni mellan kl.10-12 ges en unik möjlighet att se en sillkung då Havets Hus visar det exemplar som i maj hittades av Kurt Ove Eriksson. Förra gången en sillkung dök upp i Sverige var över 130 år sedan. Kurt-Ove är på plats mellan 11.00-11.30 för att berätta om upptäckten.

Invigning av nytt akvarium
I augusti invigs ett nytt akvarium för knaggrocka och småfläckig rödhaj. Även om småfläckig rödhaj är en av de vanligaste hajarterna i svenska vatten vet man väldigt lite om dem. På Havets Hus i Lysekil lever ett stort antal småfläckiga rödhajar i olika åldrar. Arten lägger ägg, till skillnad mot många andra hajarter som föder levande ungar. Äggläggningen sker året om, och äggen tas omhand på Havets Hus och kläcks i speciella kläckningsakvarier. Årligen sätts flera hajungdomar ut från Havets Hus ut i det fria för att bidra till att öka kunskapen om småfläckiga rödhajars levnadsvanor och migrationsmönster. Hajarna är märkta för att man vid en eventuell återfångst ska kunna få reda på mer om hur de lever.

Knaggrockorna har en låg reproduktionshastighet vilket gör dem extra känsliga för fisketryck. De blir könsmogna sent, först i 10-14 års ålder, och lägger relativt få ägg under sin livstid. Fiskeriverket räknar med att beståndet har minskat med 90 % under en hundraårsperiod på grund av trålfiske. Idag sker det dock inte något riktat fiske på knaggrocka i Sverige men de fångas fortfarande som bifångst.

Havets Hus knaggrockor lägger ägg med jämna mellanrum och ungarna, som kläcks efter ca 5 månader, växer upp tillsammans med våra småfläckiga rödhajar.

Högtidlig invigning 25 augusti kl 12.30 av Landshövding Lars Bäckström.
Sank Persfisk

Havets Hus har nyligen fått en liten vacker St. Persfisk, se bilden ovan. Det var när ett forskarlag från Lovéncentret Kristineberg med doktorand Gry Sagebakken i spetsen var ute och håvade som de fick upp den ovanliga fisken. Forskningsingenjör Bengt Lundve tog hand om den och skänkte den sedan vidare till Havets Hus så att alla ska kunna få se den.

St. Pers fisk (latin: Zeus faber, engelska: John Dory ) är en diskusformad fisk med vackra fenor som lever i de fria vattenmassorna. Den kan bli upp emot 90 cm men vanligtvis sällan över 40 cm. Havets Hus exemplar är dock en liten rackare som mäter knappa decimetern över kroppen och vars vackra fenor ännu inte nått sin fulla längd. Den jagar genom att smyga sig på sitt byte för att sedan blixtsnabbt skjuta ut sina stora käkar och snappa upp godsaken. Vuxna fiskar gillar att äta sill, tobis och bläckfiskar men Havets Hus lilla ungdom nöjer sig med märlkräftor och småräkor.

www.havetshus.se