21 juni, 2010

Fritt fram genom Ryssundet – urgammal farled åter öppen för genomfart

Nu är det fritt fram för passage genom Ryssundet mellan Utö och Rånö – en välkommen nyhet för båtfarare i södra Stockholms skärgård som vill undvika en guppig färd över havsfjärden Mysingen. Det 400 meter långa sundet som nu muddrats till ett djup av 2,5 meter är nu åter framkomligt. Farleden invigdes söndagen 20 juni.

Ryssundet är en urgammal farled. Enligt en gammal sägen blev delar av den ryska galärflottan sommaren 1719 fast i Rånösundets norra del och tvingades gräva en kanal för att ta sig ut, därav namnet Ryssundet. Landhöjning och igenslamning har med tiden gjort sundet allt grundare. En mindre muddring gjordes för 50 år sedan, men den muddring som nu genomförts är betydligt mer omfattande och gör vattenleden inte bara tillgänglig för fritidsbåtar utan också för marinens båtar, yrkestrafik och för eventuell framtida reguljär båttrafik mellan Nynäshamn och Utö.

– Planer på muddring av sundet har varit aktuella under tio års tid, berättar Johan Ahlbom på Skärgårdsstiftelsen som drivit projektet. Inte minst har det handlat om att hitta medfinansiärer till satsningen som gått loss på 2,5 miljoner kronor. Amf 1, Haninge och Nynäshamns kommuner, Utö Rederi och båtklubbar vid Gålö har stöttat arbetet ekonomiskt.

– Bredden på den muddrade kanalen som grävts genom sandbotten är 10 meter. Vi har placerat timmerpålar var 50:e meter utmed kanterna så att båtfararna håller sig inom den muddrade rännan. Ensmärken har även satts upp på Ålö för att kunna hålla rätt kurs vid genomfart i rännan, säger Skärgårdsstiftelsens Björn Hedbeck, som svarat för den tekniska utformningen.

Invigningen av Ryssundet förrättades av Skärgårdsstiftelsens ordförande Raymond Svensson ombord på m/s Utö Express under söndagen, och han säger så här om att leden nu åter är i bruk.
– Vi är mycket glada att vi kunnat bidra till att öppna denna historiska farled som är viktig för både yrkestrafik och fritidsbåtar. Den bidrar också till att öka säkerheten till sjöss. Öppnandet har också stor betydelse för näringsidkarna längs leden som nu åter kan räkna med besök från förbipasserande båtar.

Bilder från Ryssundet. Foto: Skärgårdsstiftelsen

www.skargardsstiftelsen.se

Kommentarer

rolle persson 17:41:16 2010-06-23

de va kul har åkt igenom där f
många gånger även rott det behövdes