24 juni, 2010

“Djupt beklagligt att den okontrollerade valjakten kan fortsätta”

– Det är djupt beklagligt att den okontrollerade valjakten som pågår på grund av kryphål i nuvarande regelverk kan fortsätta i minst ett år till. Det säger miljöminister Andreas Carlgren med anledning av att förhandlingarna i IWC (Internationella valfångstkommissionen) gällande en förvaltningsplan har avbrutits.

– Sveriges linje har varit tydlig; att ge IWC full kontroll över all valjakt och att kraftigt minska jakten. Sverige liksom hela EU ville nå en uppgörelse som täpper till kryphålen och innebär förbud mot kommersiell valjakt inom IWC, förbud mot s.k. vetenskaplig jakt och därmed skydda valarna. Detta utifrån det förslag som IWC:s ordförandeland Chile lagt fram. Resultatet är nu att valfångstnationerna utan begränsning, insyn eller kontroll kan fortsätta jakten på sina egna villkor. Dagens förbud existerar på papperet, inte i verkligheten, säger Andreas Carlgren.

– Det är bara genom yttre tryck på valfångstnationerna och genom en överenskommelse inom IWC som inkluderar Japan, Norge och Island, som valjakten kan minska. Nuvarande läge är det sämsta för valbestånden i världshaven. Jakten fortsätter nu okontrollerat, säger Andreas Carlgren.

Sverige har arbetet för:
– Att täppa till alla kryphål i regelverket
– Förbud mot kommersiell valjakt inom IWC
– Kraftigt minskade kvoter för jaktländerna
– Att inga nya länder får jaga val
– Förbud mot vetenskaplig jakt
– Att jakten vid Antarktis snarast ska upphöra
– Valreservat för att skydda valar i Sydatlanten

Sverige har också mot bakgrund av att NGO:s rätt till insyn och information starkt begränsats vid IWC-mötet framfört till IWC-ordförandeskapet och i EU att vi anser att insyn ska råda för NGO:s i arbetet inom IWC i enlighet med deras observatörsstatus.