30 juni, 2010

Miljödiplomerade arrangemang i sommar

Allt fler arrangörer vill ta ett större ansvar för miljöfrågor. Bara i sommar finns det möjlighet att besöka ett tjugotal Miljödiplomerade arrangemang runt om i Sverige. Stiftelsen Håll Sverige Rent står bakom miljöutmärkelsen som delas ut till arrangörer som uppfyllt en rad kriterier inom åtta olika områden. Näst på tur är Rockfesten i Varberg som för andra året i rad kan titulera sig Miljödiplomerat arrangemang.

Pressrelease:

– Det är väldigt positivt att så många arrangemang tar sitt ansvar och driver ett aktivt och strukturerat miljöarbete, säger Martin Karlsson, projektledare på Håll Sverige Rent. Om vi ser till Rockfesten har de arbetat för att minska sin klimatpåverkan och med hjälp av kriterierna för Miljödiplomerat arrangemang har festivalen tagit ett helhetsgrepp om hela verksamheten.

Syftet med Håll Sverige Rents miljödiplomering är att minska arrangemangets totala belastning på miljön och delas ut till arrangörer som aktivt och målinriktat arbetar med att minska sin miljöbelastning utifrån sina egna förutsättningar. Arrangören måste uppnå bestämda kriterier inom åtta områden för att få utmärkelsen, bland annat inköp, transporter och avfallshantering.

O-Ringen är ett annat stort Miljödiplomerat arrangemang och arrangörerna utarbetade tidigt ett omfattande och ambitiöst miljöprogram med miljömål och handlingsplaner. Martin Karlsson berättar att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att arrangörerna arbetat aktivt för att varje medarbetare och funktionär ska väga in miljöhänsyn i de beslut som tas.

Trenden pekar på att miljöanpassning av arrangemang engagerar allt fler och många arrangörer ser det idag som en självklarhet att arbeta för att bland annat minska sina transporter, välja miljömärkta och närproducerade produkter och tjänster samt vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Tidigare i år har bland annat Vasaloppet, Smaka på Stockholm och Vätternrundan fått utmärkelsen Miljödiplomerat arrangemang. Läs mer om kriterierna och hur diplomeringen fungerar på www.hsr.se/miljodiplomerat.