30 juni, 2010

Saab konstruerar ledningsstödssystem för nästa generation ubåtar

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Kockums AB gällande övergripande konstruktion av ledningsstödssystem samt lösningar för integrationen av systemet ombord på nästa generations ubåtar. Ordervärdet är cirka MSEK 100. Beställningen är en följd av att Kockums nyligen har tecknat ett kontrakt med FMV (Försvarets materielverk) om övergripande konstruktion av nästa generations ubåt för Sverige. Saabs kontrakt innefattar förutom ledningsstödssystemet även lösningar för integration av systemet samt delsystem ombord.

– Saab har världsledande kompetens inom det marina ledningssystemområdet och vårt strategiska samarbete med Kockums är mycket betydelsefullt för oss. Vi ser fram emot att fördjupa detta samarbete ytterligare och att få vara med och bidra i utvecklingen av Sveriges nästa ubåtsgeneration, säger Gunilla Fransson, Affärsområdeschef Security and Defence Solutions.

Med nästa ubåtsgeneration tas flera steg framåt i den tekniska utvecklingen inom undervattensområdet och ubåtarna anpassas till dagens och morgondagens hotbild och till de internationella insatser som nu är aktuella för den svenska Försvarsmakten. Bland annat förstärks ubåtens roll som underrättelseinhämtare samt att smygtekniken förbättras ytterligare.

Saab har genom åren levererat mer än 200 marina ledningssystem, bland annat till de svenska ubåtarna av Sjöormen-, Näcken-, Västergötland- , Södermanland-och Gotland-klassen, samt till ytfartyg som de australiska Anzac-fregatterna, de svenska Visby-korvetterna, Kanadensiska Halifax-fregatterna, HMS Flyvefisken i Danmark, Hamina i Finland, RNO Al Bushra i Oman och Ban Yas Class i Förenade Arabemiraten.

www.saabgroup.com