4 juli, 2010

Väl utfört uppdrag av Kbv utanför Somalias kust

Efter fyra månaders intensiv piratjakt utanför Somalias kust, landade på fredagen Kustbevakningens flygplan KBV 503 på Skavsta flygplats. Sedan mars i år har ett av Kustbevakningens tre flygplan, KBV 503, deltagit i den EU-gemensamma insatsen Operation Atalanta utanför Somalias östkust. Kustbevakningens uppgift har varit att upptäcka, dokumentera och rapportera misstänkt piratverksamhet.

Kustbevakningsflyget har övervakat de enorma havsområdena i Indiska Oceanen och upptäckt ett stort antal misstänkta piratgrupper, vilket lett till att flera av dem kunnat lokaliseras och gripas. Under de 110 dagar som verksamheten har pågått har KBV 503 genomfört 89 flyguppdrag med en total flygtid på 566 timmar. På dessa flygningar har 32 moderfartyg och 56 mindre attackbåtar upptäckts.

– Vi har fått mycket positiv feedback på resultaten från våra insatser från ett flertal aktörer, som till exempel samverkande örlogsfartyg, den seychelliska kustbevakningen och inte minst ledningen för Operation Atalanta, säger Lars Franzén, projektledare för Kustbevakningens deltagande i operationen.

Att medverka i internationella sammanhang ingår i Kustbevakningens verksamhet inom såväl fiskerikontroll, gränskontroll och miljöräddningstjänst. Redan i kravspecifikationen för Kustbevakningens flygplan KBV 501-503 togs hänsyn till att deltagande i uppdrag av internationell karaktär skulle bli allt vanligare.

– Det är glädjande att våra plan fungerar så bra även för denna typ av uppdrag. Alla som deltagit i operationen kommer hem med nya kunskaper och erfarenheter, som vi kan dra nytta av i den dagliga verksamheten här hemma, säger Kjell Larsson, chef för Kustbevakningsflyget.

Bakgrund, Kustbevakningen i Operation Atalanta: Syftet med Operation Atalanta är att förhindra piratattacker mot FN-organet World Food Programmes (WFP) livsmedelstransporter, mot handelssjöfarten och att stävja piratattacker i Adenviken och utanför Somalias östkust. Sedan december 2009 ingår också övervakning av fisket utanför Somalia som en uppgift. Operationen genomförs inom ramarna för ESDP (European Security and Defence Policy) och leds av det EU-gemensamma marina försvarsmaktssamarbetet EUNAVFOR, som agerar med FN-mandat, i havsområdet Adenviken och området utanför Somalias östra kust. Kostnaderna för Kustbevakningens deltagande i Operation Atalanta bärs av försvarsanslaget för internationella insatser.

www.kustbevakningen.se